Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-03-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-03-23

klassrum

Åtgärder för arbetsmiljön i skolan

I augusti 2015 hade arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsmiljön i skolan. Arbetsmiljöverket pekade på ett antal brister med krav på åtgärder som kommunen var tvingad att göra.

I januari skickade barn- och utbildningsförvaltningen svar till Arbetsmiljöverket om vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda bristerna. Flera av bristerna är nu åtgärdade och godkända av Arbetsmiljöverket. En del åtgärder kommer att följas upp efter sommaren och några återstår fortfarande att åtgärda.

Några av de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven:

Systematiskt arbetsmiljöarbete
I inspektionen saknades det tydliga rutiner och kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förbättrade rutiner för arbetet genom att ta fram en arbetsmiljöplan för barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsmiljöplanen antogs i barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26. Uppföljning kommer ske efter sommaren 2016.

Dokumentation av obligatorisk ventilationskontroll och andra besiktningar
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram rutiner för hur protokoll från besiktningar som görs av fastigheterna ska delges berörd personal.

Buller – hörselundersökningar
I skolans verksamhet exponeras till exempel lärarna inom ämnena slöjd, musik samt idrott och hälsa för buller som kan vara lika med eller överstiga något av de övre insatsvärdena. Vaggeryds kommun erbjuder sedan årsskiftet anställda hörselkontroll via företagshälsovården. Rektorerna som har arbetsmiljöansvaret för den berörda personalen ges i och med detta möjligheterna att upprätta de skriftliga rutiner, enligt kravet, som innebär att berörda arbetstagare erbjuds hörselundersökning.

Multihallen, Fenix 2
Ansvaret för multihallen på Fenix kultur- och kunskapscentrum ligger på kultur- och fritidsförvaltningen. Enligt uppgift fanns inte någon ansvarig person på förvaltningen utsedd för multihallen och därmed var det inte tydligt för rektorerna på Fenix gymnasieskola vem de ska samverka med i frågor som rör Multihallen. Nu är det tydliggjort att det är chefen för kultur- och fritidsförvaltningen som har ansvaret.

Brister som återstår att åtgärda:

  • Bättre kommunikation med andra enheter inom kommunen.
  • Riskbedömning och handlingsplan för att förbättra rektorernas arbetsmiljö ska lämnas senast den 1 juni 2016.
  • Förvaltningen ska senast den 1 juni 2016 återkomma med en tidsatt handlingsplan för att öka antalet toaletter på skolor där de bedöms vara för få. Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar med frågan tillsammans med fastighetsenheten.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-03-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision