Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter
  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Plats för att göra skillnad

Vision och värdegrund

En kommun utan ett visions- och värdegrundsarbete är lite som en bil som är ute och åker, så där på måfå. Att göra ett visions- och värdegrundsarbete är att ta fram en karta över vart man ska, så att alla som sitter i bilen klart och tydligt vet det, och kan bestämma sig för om man vill åka med eller inte.

I vår kommun

Här samlade vi människor från olika delar av vår kommun, både geografiskt men också gruppmässigt. Det var föreningar, näringsliv, skolelever, gamla och unga – men alla var de invånare i vår kommun. Tillsammans satte vi igång att försöka formulera vad vår kommun är; vad vi tycker om och framför allt vart vi vill.

Det här arbetet resulterade i en visionsformulering för vår hemkommun, inte bara som organisation utan som geografisk plats – här i Vaggeryds kommun. Och vad blev då resultatet när vi filat färdigt på vad livskvalitet blir på vårt språk?

Vision 2020

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Värdegrund

Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt förhållningssätt i arbetet och gentemot människor vi möter:

  • Tanke och omtanke
  • Idéer blir verklighet
  • Alla har betydelse

Visionen och värdegrunden antogs av kommunfullmäktige i februari 2013.

Platssymbolen - Vaggeryds kommun

Grafisk symbol för platsen

Vi har tagit fram en symbol för platsen – ett platsvarumärke – för att lättare kunna visa vägen fram till visionen och det vi vill berätta för invånare, besökare och oss själva, om vår kommun.

Symbolen visar upp mångfald i form av många bitar som hänger ihop med varandra och i en mångfald av färger. Att tänka nytt och utanför gängse ramar, symboliseras av att våra många bitar får sticka ut.

Den här symbolen får användas av verksamma inom vår kommun som plats, som till exempel vårt lokala näringsliv. Stadsvapnet som en högtidlig avsändare för Vaggeryds kommun finns kvar. Vi tar inte fram någon tjock regelbok för hur symbolen får användas. Känner man sig osäker får man helt enkelt fråga; det blir roligare så, tänker vi.

Roligt

För just roligt visade sig nämligen vara ett av de allra starkaste ledorden i hela vårt gemensamma visionsarbete.

Mänskligt

Vision 2020 är vår gemensamma viljeinriktning och visar därför hur vi ska arbeta utifrån en gemensam värdegrund, som är:

  • Idéer blir till verklighet
  • Tanke och omtanke
  • Där alla har betydelse

Framtidsmässigt

Det handlar om att hitta och få ut kunskap så att den inte försvinner med människor som slutar, byter jobb eller pensionerar sig. Än viktigare är det här för oss som småstad, eftersom vi inte drar till oss folk automatiskt så som storstäder alltid gjort. För småstaden är det helt enkelt ett måste att ta vara på den kompetens vi har, för att överleva i framtiden.

Men tänk om…

Tänk om det faktiskt är så att vi som småstad har den livskvalitet som så många söker och genom att skapa en arena där kompetens tas till vara och idéer uppmuntras, så gör vi oss samtidigt attraktiva för människor som kan och vill; människor som också någonstans längtar efter att vara mer än anonyma storstadsbor. Människor som vill göra skillnad.

Vaggeryds kommun är platsen för oss.

Framtidsbilder från visionsarbetet

Några av våra kommuninvånare delar med sig av sina tankar om platsen Vaggeryds kommun och hur de vill att den ska se ut i framtiden.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-01-03

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision