Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-11-15

Ansökan om förhandsbesked för logistikhall på fastigheten Pålen 1:1

En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av logistikhall på fastigheten Pålen 1:1 i Skillingaryd har inkommit.

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan, laga kraft 1999-05-26, genom att sökt byggnadshöjd överskrids med 4 meter. Den max tillåtna byggnadshöjd är 10 meter. Berörda kan lämna synpunkter på åtgärden senast den 25 november 2019.

Handlingar finns tillgängliga i på Skillingehus i Skillingaryd samt på miljö- och byggförvaltningen.

Synpunkter och yttrande

Har du några yttrande på ovanstående kungörelse kan du skicka dem via e-post: miljobygg@vaggeryd.se eller via post till:
Miljö- och byggnadsnämnden,
Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Vid frågor, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen på tel: 0370-67 80 00.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-11-15

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision