Huvudmeny

Kvinna vid röd stol

Jobba i Vaggeryd

twitter

Jag brinner för att knyta ihop skola och näringsliv

Anette Pallander är förstelärare på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum där hon undervisar i matematik samt entreprenörskap och företagande. Dessutom utvecklar hon teknikelevernas Teknikcollagepraktik och handleder UF-företag.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Självklart är det roligaste att jobba med eleverna och se deras framsteg. Läraryrket är fantastiskt på så sätt att du kan påverka din dag genom att planera intressanta och meningsfulla lektioner. Jag brinner också för att knyta ihop skola och näringsliv.

Vilka utmaningar finns i ditt jobb?

– Nu när vi har ett fjärde år på teknikprogrammet är en utmaningen att få till ett bra upplägg i nära samarbete med våra företag i Teknikcollege. Den ständiga utmaningen är att motivera elever och göra skolan och studierna meningsfulla för dem.

Hur funkar samarbetet på din arbetsplats?

– Då vi är en förhållandevis liten gymnasieskola så är lätt att samarbeta med alla yrkeskategorier. Vårt täta samarbete gynnar eleverna och gör bland annat att de blir sedda och personligt bemötta. Vi har tagit fram en gemensam pedagogisk plattform vilket gör att alla jobbar mot samma mål. Vi är ett härligt gäng som alla bidrar till Fenixandan; vi vill, vi kan, vi vågar!

Hur tycker du det är att jobba inom Vaggeryds kommun?

När jag började på Fenix var jag en pendlare från Jönköping. Nu har jag flyttat hit för att jag trivs på Fenix och i den lilla kommunen. Jag har en positiv och lyssnande rektor som tillåter att man prövar sina idéer, vilket jag uppskattar. Det är utvecklande att se både sina egna visioner och elevernas förverkligas.

Publicerad:

2016-08-16