Huvudmeny

Människor går på stig

Göra skillnad

twitter

Samverkan för Natur- och kulturled Skillingaryd

Tack vare samverkan mellan föreningar och kommunen som sammanhållande länk är det meningen att natur- och rekreationsområdet vid Götaström och Fågelforsdammen i Skillingaryd ska få ett lyft.

Vaggeryds kommun har tillsammans med Götaströms Golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen tilldelats statligt stöd på 270 000 kr efter beslut av Länsstyrelsen för LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning) Natur- och kulturled Skillingaryd.

Kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare och pengarna kommer att fördelas över fyra år och kräver också lika stor insats av kommunen och föreningarna.

Skylt i grön natur

Även de kulturella värdena ska lyftas fram i projektet. Hembygdrådet har redan satt upp tillfälliga skyltar på några platser och vill gärna komma i kontakt med personer som kan ha mer kunskap.

Tillgängliggöra naturen på ett hållbart sätt

Natur- och kulturled Skillingaryd handlar om att tillgängliggöra och lyfta naturvärden söder och väster om Fågelforsdammen. Detta är ett vackert natur- och rekreationsområde som har stor potential för att på nytt bli ett område för natur- och friluftsliv, promenader och fiske i symbios med djur, natur och de kulturvärden som finns här.

Redan 1993 när golfbanan anlades fanns det planer för områdets utveckling. Det gjordes också insatser under 90-talet, men skötseln har inte varit tillräcklig, vilket Götaströms Golfklubb uppmärksammat kommunen på vid flera tillfällen. I ärlighetens namn tog det lite tid innan
kommunen vaknade till och bitarna började falla på plats.

– Vi har ju sett potentialen i detta område som besöksmål dels för de som spelar golf men även för kommunens invånare och turister. Det är lättillgängligt nära motorvägen och ett vackert område. Jag har stora förväntningar på detta projekt och är glad över att det
äntligen kommit igång, säger Kennet Adolfsson på Götaströms GK.

Man vid skylt

Kenneth Adolfsson, Götaströms GK

Eldsjälarna i föreningslivet

Det var när eldsjälen inom kommunens historia- och kulturliv, Ola Hugosson, tog kontakt med kommunens tidigare miljöstrateg, försommaren 2015, som tankarna och processen kom igång med att utveckla området och göra detta som ett LONA-projekt. Hembygdsrådet kommer att bidra med inventering och information om de kulturhistoriska delarna som är värda att lyfta fram.

– Detta är ett äkta samverkansprojekt mellan föreningar och olika delar inom kommunen som förhoppningsvis ger bra förutsättningar för ett långsiktigt, lyckat resultat och en skötsel som kan fungera över tid. Föreningarnas engagemang och ideella insats som är grunden för arbetet och det är också det som är tanken med LONA – att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang, säger Göran Svensson, chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Damm bakom buskar

Att tillgängliggöra och röja upp vid delar av Fågelforsdammen finns med in planen.

Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening har under sommaren inventerat fågelarter i området och Naturskyddsföreningen har tittat på markförhållanden och växtliv. Utifrån detta bestäms sedan vilka åtgärder som ska vidtas, det kan till exempel handla om gallring och röjning.

– Det är främst när vi kommer igång med åtgärderna som vi i golfklubben blir delaktiga, vi har ju ingen expertkunskap om växt- och djurlivet. Sen ser vi också att vi kan ha en roll som en liten turistbyrå som kan informera om området och guida in besökarna på vandringsleden, säger
Kennet.

Steg tre handlar om information och folkbildning – att få människor att hitta hit och få kunskap om området och visa miljöhänsyn när man vistas där. Till slut ska även ett underlag för
långsiktig skötsel tas fram.

Naturen i vårt Småland är fantastisk på många sätt – men ibland behöver den lite hjälp för att vi ska kunna upptäcka och njuta av den samtidigt som naturens flora och fauna får spira så att även våra barn och barnbarn får ta del av den. Tack vare äkta samverkan utvecklas nu Natur- och kulturled Skillingaryd på detta sätt.

Publicerad:

2016-10-04