Huvudmeny

Olle Magnusson, VD och Robert Gurbin, fabrikschef på Zenergy

Göra skillnad

twitter

Ett kliv för klimatet

Med ett företagsnamn som Zenergy (Zero Energy) så har modulhustillverkaren lite att leva upp till. Och detta avspeglar sig nu också, tack vare Klimatklivetstöd, på fabriken i Skillingaryd.

Klimatklivet är Naturvårdsverkets stöd till lokala investeringar för största möjliga klimatnytta. Ett stöd som kan sökas av företag och organisationer för insatser som ger varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser. Zenergy AB, med sin fabrik i norra Skillingaryd, har fått klimatklivspengar för att ansluta fabriken till fjärrvärme och sätta upp laddstolpar för elbilar.

Hållbart företagande

När jag tänker hållbarhet så tänker jag ju i första hand på klimat och miljö. Men det är också tätt kopplat till ekonomi för oss som företag; bra kvalité, reducera materialmängd, välja miljövänliga material och produktionsmetoder, säger Olle Magnusson, VD på Zenergy AB.

Satsningen på att ansluta sig till fjärrvärme och laddstolpar är en del av detta – att utvecklas hållbart. Med vårt företagsnamn har vi ju lite att leva upp till, fortsätter Olle.

Olle Magnusson har sedan tidigare en lång karriär bakom sig, bland annat inom Volvo, batteriinsamling och markåtervinning, där miljötänket i företagandet har varit i fokus. Han tror att det enda sättet att verkligen få till förändringar inom miljöområdet är att lagstifta, annars gör företaget inte något om det inte ger väldigt bra PR. Ändå valde Zenergy att också söka klimatklivspengar för laddstolpar, för att bidra till infrastrukturen och stimulera övergången till fler elbilar.

Det var Robert Gurbin, fabrikschef, som snappade upp möjligheten att söka klimatklivspengar på kommunens hemsida.

– Vi hade tidigare en elpanna i fabriken och jag kunde ganska snabbt räkna ut att fjärrvärme skulle bli både miljömässigt och ekonomiskt mycket mer hållbart, säger Robert.

– Vi är ett relativt nystartat bolag som har många stora investeringar som måste prioriteras. Utan klimatklivspengar så hade vi inte kunnat ta steget redan nu, även om vi säkert hade gjort det i framtiden. Framöver kommer vi fortsätta investera i fabriken för att minska energianvändningen och förbättra arbetsmiljön, det är viktigt för oss.

Smart ZIP-element

Även i Zenergys affärsidé är hållbarhet i fokus. Grunden är ett patenterat så kallat ZIP-element som används i konstruktionen av modulhus och byggbodar. Det är ett byggelement som har extremt bra isolerande egenskaper i förhållande till tjockleken samtidigt som det är brandsäkert, fukt- och mögelresistent. Det gör att man kan bygga kvadratsmart och snabbt, tack vare att elementen i sig är bärande, och samtidigt klara kraven för nollenergihus.

Mellan raderna anar jag att Zenergy tror att detta kan revolutionera husbyggandet i framtiden. Fram till dess är det i varje fall inga problem för deras anställda att ladda elbilen på jobbet.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd till lokala klimatinvesteringar för att minska koldioxidutsläppen. I Klimatklivet finns det 600 miljoner kronor per år att söka under perioden 2016–2018. Exempel på åtgärder är laddinfrastruktur för elfordon, byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme, utbyggnad av mindre fjärrvärmenät och cykelbanor och infrastruktur för cykel. Länsstyrelsen ger råd och stöd till dig som ska ansöka till Klimatklivet. Läs mer på: naturvardsverket.se/klimatklivetlänk till annan webbplats

Publicerad:

2016-09-14