Huvudmeny

Landskapsbild med Leaders logotyp i himlen

Göra skillnad

twitter

Fyra röster om Leader

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer utifrån lokala förutsättningar och initiativ, där man för olika landsbygdsprojekt kan få stöd inom ramen för landsbygdsprogrammet. Med ideellt engagemang och projektstöd möjliggörs hållbar utveckling på landsbygden.

Fram till år 2020 har vårt område – Leader Västra Småland där även Gislaved, Gnosjö och södra delen av Jönköpings kommun ingår, en budget på drygt 30 miljoner att fördela på olika typer av projekt som leder till att uppfylla utvecklingsmålen i den antagna strategin för området. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av stödet som kan ges från fyra EU-fonder. Inom Leader Västra Småland kan du söka projekt från tre av fonderna; Socialfonden,
Regionalfonden eller Landsbygdsfonden.

LAG

I ett Leader-område möts människor från samhällets olika sektorer; offentlig, privat och ideell, och bildar ett partnerskap, så kallat LAG (Lokal Aktions-Grupp). LAG-medlemmarna har kunskaper och idéer om vad som behövs för att utveckla bygden och utgör en form av jury som prioriterar, godkänner eller avslår projektansökningar. Från Vaggeryds kommun finns fem LAG-medlemmar, totalt består Leader Västra Smålands LAG av 20 medlemmar.

När idéerna ska genomföras i form av projekt behöver inte representanter för alla tre sektorer finnas med, men trepartnerskapet skapar den bästa grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Ett exempel på samarbete kan vara att en idrottsförening driver ett projekt tillsammans med en eller flera företagare och kommunen.

Porträtt av Mousa

Mousa Mousa, LAG-medlem

Hur kommer det sig att du blev engagerad i Leader som LAG-representant?

– Jag blev rekommenderad av Björn Ericsson som jobbat mycket inom skolan och med handbollen här i Vaggeryd och på riksnivå.

– När jag fick frågan så tänkte jag att det här är en möjlighet att ge tillbaka något av det som jag fått av Sverige och Vaggeryd. Jag har fått trygghet, mat, boende – allt. Jag hade noll när jag kom hit. Jag är väldigt intresserad av utveckling och samhällsfrågor. Jag hoppas att jag kan vara med i LAG så länge jag har möjlighet och lägga min röst på det som kommer göra nytta i vårt samhälle.

Vad gör du som en del av LAG?

– Som en del av LAG försöker jag sprida kunskap om Leader och vad vi i LAG gör; till föreningar och andra som är intresserade av att utveckla samhället. Sen försöker jag också spåna på idéer som skulle kunna bidra till utvecklingen av kommunen. Skulle jag själv driva ett projekt får jag inte rösta om det ska få stöd – då står jag utanför LAG.

– Vi i LAG är med i bedömningen av projekten. Vi tittar på om de ger möjlighet för människor till arbete under projekten och efteråt, om de ger möjlighet att samla olika människor – skapar samlingsplatser så att man får utbyta tankar, kunskap och kulturer. Den tredje delen vi bedömer är vilken nytta det gör för samhället.

Porträtt Kristin

Kristin Stark, LAG-medlem

Vad tycker du är styrkan med Leader-metoden?

– Att det är lokalt förankrat även om det beslutas på Jordbruksverket. Men engagemanget och allt förarbete görs av lokala krafter. Jag tycker också att det är bra att de större orterna inte har tillgång till pengarna.

Vad har Leader betytt för Vaggeryds kommun hittills?

– Flera projekt har genomförts. Till exempel stöd till funktionsnedsatta ungdomar, stöd till sociala företag, Remidaprojektet som har blivit en permanentad verksamhet, en sagobok som riktar sig både till svenskar och flyktingar/invandrare, två lekparker en på WIK och en på travet som är tänkt till små barn, Tofthagaskolan har fått lekplats, med mera. Leader har gynnat samarbetet mellan olika föreningar och det offentliga. Många ideella föreningar har fått större engagemang i arbetet med Leaderprojekten.

Vad ser du för möjligheter till leaderprojekt i Vaggeryds kommun denna perioden?

– Metoden kan användas i integrationsarbetet och nu kan även näringslivet involveras i större utsträckning. Men allt bygger på engagerade människor och helst i olika åldrar, kön och nationalitet.

Varför har du valt att engagera dig som LAG-medlem?

– Jag tycker att landsbygdsutveckling är viktigt och Leader ger möjlighet att förverkliga idéer från människor som bor på landsbygden och det ökar sammanhållningen i bygden.

Porträttbild av Martin

Martin Andersson, ordförande SAM Eksäter

Vad har ni fått Leaderstöd för?

– Vi fick stöd för att göra en förstudie kring möjligheten att bygga en samlingslokal nedanför Kyllås skidbacke. Tanken är att samutnyttja lokalen så att det blir aktivitet under övriga delar av året. För stödet tog vi fram två ritningar som vi grundade på de synpunkter som vi fått in från personer, föreningar och företag i området.

Har ni gått vidare med underlaget ni fick fram?

– Vi har kvar visionen med samlingslokalen och undersöker möjligheten vidare. Den skulle behöva vara på 200 kvm och ha toalett, skiduthyrning och samlingslokal. Skulle vi bygga något skulle vi kunna göra det ihop med kyrkan så att även den kunde utnyttja samlingslokalen och bygga en kyrkolokal intill.

Porträttbild man med keps

Per-Olof Toftgård, ordförande Tofteryds bygdeförening

Vad har Tofterydsbygden fått LEADER-stöd för?

– I ett projekt fick Tofthagaskolan stöd när den byggdes så att den också skulle kunna användas som bygdelokal. Då fick skolan stöd till att utrusta lokalen med lite möbler och hörselslinga och samtidigt bygga en lekplats för barnen.

– I ett annat projekt fick bygdeföreningen stöd för att handikappanpassa hela området runt Tofthagaskolan och badplatsen. Tillsammans med kommunen och Stiftsgården Tallnäs fixade vi till cykelvägen ner till badet och vi fick en handikappramp till badplatsen. Vi byggde ett omklädningsrum och anlade en fin gärdesgård, där vi lade ner många hundra timmar helt ideellt, och även en båtiläggningsplats som var krav från Räddningstjänsten. Det förskönade hela området.

Vad har det betytt?

– Det betyder mycket för hela bygden att vi har fått den här fina miljön, men även för andra som kommer hit och badar och fiskar. Det är många som är engagerade både i bygdeföreningen och framförallt Tofterydsrevyn med många grupper som samlas och övar på skolan.

Publicerad:

2016-11-15

Föregående artikel

Att skapa mening för andra