Huvudmeny

Utbildning och barnomsorg,Göra skillnad

twitter

Eleverna får lära sig mer om folkmord och diskriminering

Jag sitter vid ett bord i en av lektionssalarna på Fågelforsskolan tillsammans med Annefrid, Chrissie och Malin som är lärare på skolan. Vi ska prata om folkmord och diskriminering – ett tema som niorna arbetat med sedan december.

Vi har arbetat ämnesövergripande för att skapa en helhet och knyta ihop flera ämnen. Vi tror att det har hjälpt eleverna att vara mer kreativa och kunna använda så många uttrycksformer som möjligt, säger Chrissie, lärare i SO.

Alla nior på Fågelforsskolan har varit involverade i grupparbetet och totalt har det varit nio grupper med 5-6 elever i varje. Varje grupp har fått arbete med ett folkmord eller en nutidsaktuell händelse.

Det har inte bara varit folkmord utan vi har även valt att arbeta med nutidsaktuella händelser som till exempel det som händer i Syrien, IS och diskrimineringen av samer och romer. Syftet med grupparbetet har varit att eleverna skulle få lära sig mer och få upp ögonen för det som hänt och det som händer i världen idag, säger Malin som är lärare i svenska.

Ja, och i bilden har vi arbetat mycket med det visuella uttrycket och digitala medier. Vi har till exempel arbetat med källkritik på internet för att eleverna ska förstå hur det skiljer sig från andra källor, som böcker eller traditionella medier. Det sprids så mycket information via nätet idag. Då är det viktigt att vara källkritisk, säger Annefrid, lärare i bild.

Chrissie, Malin och Annefrid.

Från vänster: Chrissie, Malin och Annefrid.

Ett lärorikt grupparbete

Efter intervjun med Annefrid, Malin och Chrissie går jag ut i korridoren för att titta på utställningen som eleverna har ordnat. I varje klassrum presenterar även var och en av grupperna sitt arbete. Jag går in i ett av klassrummen för att lyssna på en grupp som redovisar sitt arbete. Åhörarna sitter still och lyssnar på Siri, Elin, Hedvig, Cornelia, Emma och Hanna som berättar om samernas och romernas situation och hur de har diskriminerats.

I vår grupp har vi arbetat med romernas och samernas situation. Det har varit väldigt lärorikt och nu förstår man deras situation bättre, både hur de haft det och hur de har det nu, berättar Siri.

Vi har spelat in film, gjort teater, tagit fram planscher och sedan har var och en fått skriva en novell. Vi tycker att det är bra att man uppmärksammar olika folkmord och diskrimineringen av olika folkgrupper. De flesta kanske bara känner till förintelsen men det finns mycket annat hemskt som hänt. Sedan är det bra att uppmärksamma detta så att det inte händer igen, säger Hedvig.

Siri, Elin, Hedvig, Cornelia, Emma och Hanna

Från vänster: Siri, Elin, Hedvig, Cornelia, Emma och Hanna.

Jag tackar för intervjun och går tillbaka ut i korridoren, där det nu vimlar fullt av elever som är intresserade av att ta del av de olika grupparbetena. Jag går ut från Fågelforsskolan och beger mig mot mitt arbete. Under den korta promenaden kan jag inte sluta tänka på vilket fantastiskt arbete som niorna på Fågelforsskolan har gjort!

Text: Alija Bucuk

Publicerad: