Huvudmeny

Ungdomsrådets styrelse

Göra skillnad

twitter

Ungas inflytande – Nyckeln till en attraktiv kommun

Något som vi länge saknat i kommunen är ett forum där ungdomar kan vara med och påverka det som politikerna beslutar om. Den väntan är nu över när det nya ungdomsrådet gör entré med en stark vilja om att kunna påverka vuxenfrontens överlägsenhet och bevisa att ungdomar kan om de vill.

I Vaggeryds kommuns övergripande mål betonas tydligt tyngden av alla människors lika värde och rätt till yttrande. Det är något som uppfylls på många plan, men en målgrupp som hamnat i kläm under en tid och inte haft samma förutsättningar att uttrycka sina tankar och åsikter om frågor som berör vår kommun är ungdomarna.

Det är något som vi i ungdomsrådet vill råda bot på. Med tanke på att andelen unga medborgare i kommunen är så pass stor så är det konstigt att vi inte får mer att säga till om, säger Philip Ljungqvist, vice ordförande i ungdomsrådet.

I medborgarundersökningen som gjordes 2016 framkommer även att missnöjet mot kommunen bland unga är ganska stort. I undersökningen kommer det bland annat fram att ungdomarna tycker att kommunen behöver bli bättre på att samtala kring miljöfrågor samt hur gång och cykelvägar är placerade. Frågor som dessa blir nu upp till ungdomsrådet att behandla för att minska missnöjet.

Ungdomsrådet

Det var under en praktikvecka på kommunhuset som idén föddes hos mig, om att starta ett råd där vi ungdomar får vara med och säga vad vi tycker i olika kommunpolitiska frågor, berättar Robin, ordförande i ungdomsrådet.

Han berättar även att det var då som jakten på fler medlemmar började.

Jag samlade ihop några personer som jag tyckte var passande och som jag visste hade erfarenheter ifrån andra råd.

Fler medlemmar behövs

I nuläget har man sju medlemmar, men fler behövs. Det delmålet ska man försöka uppnå genom att besöka högstadieklasser för att berätta om sin verksamhet, samt prata om vikten i att faktiskt våga vara med och påverka. Robin Lindqvist vill även upplysa ungdomarna om att ungdomsrådet är helt politiskt fristående.

Jag tror det är viktigt att förstå för att fler ska lockas och bli nyfikna på det vi gör. Alla slags människor är välkomna. Tillsammans ska vi bevisa att ungdomar inte är så dumma, vi kan förändra om vi vill, säger Robin.

Gert Jonsson (M) , kommunstyrelsens ordförande

Mina förhoppningar med ungdomsrådet är att vi ska kunna ha ett råd med många tankar och idéer från olika ungdomar, som vill vara med och påverka hur samhället ser ut och utvecklas. En annan förhoppning är givetvis att de ska ha kul också, det får vi inte glömma. Jag kommer ge dem så mycket stöd jag bara kan, genom att lyssna på vad de säger och ge det tid. Det är viktigt att man får in synpunkter ifrån unga för att höra hur de ser på saker och ting. Jag tror även att det är viktigt att man då kopplar bort sina egna värderingar, för att på riktigt lyssna på vad ungdomarna faktiskt har att säga. Jag ser fram emot att bolla frågor med ungdomsrådet!

Gert Jonsson

Text: Alfred Jonsson

Publicerad: