Huvudmeny

Göra skillnad

twitter

Möjlighet till inflytande

Vi är framtiden och det är vi som ska bo här. Det är bra att vi får vara med och tycka till och påverka det som händer i kommunen.

Östra Strand, vid Hjortsjöns östra sida i Vaggeryd kommer att bli ett stort och viktigt framtida bostadsområde. I den pågående medborgardialogen efterfrågas synpunkter och idéer från invånarna. En viktig del i arbetet har varit att inkludera kommunens ungdomar och att ta reda på vad de tycker om utformningen av området och hur det är att använda det digitala verktyget för att bidra med idéer.

För många unga är tröskeln till kommunhuset hög och att prata med en förtroendevald kanske känns främmande. Då är det viktigt att välja en plats utanför kommunhuset som gör dialogen mer jämbördig. Därför tycker jag att det är jättebra att kommunen använt sig av medborgardialog på webben för att samla in åsikter och idéer, säger Robin Lindqvist, ordförande i ungdomsrådet.

Jag håller med Robin. Genom att använda ett digitalt verktyg så finns man där ungdomarna är, säger Elin Randåker, en av medlemmarna i ungdomsrådet.

Nyckeln till en attraktiv kommun

Robin och Elin menar att ungas inflytande är nyckeln till en attraktiv kommun. Och om man redan i unga år får vara med och tycka till om utvecklingen så är chansen större att man väljer att bo kvar i kommunen.

Vi är framtiden och det är vi som ska bo här. Därför är det bra att vi har fått tycka till och lämna våra tankar och idéer om respektive förslag. Det är ett bra sätt att få med ungdomsperspektivet och att vi känner att vi får vara med och påverka det som händer i kommunen, säger Robin.

Ja precis, det bidrar också till att förtroendet för kommunen ökar och att man känner att man kan göra skillnad och påverka utvecklingen. Det i sin tur leder till att det blir en attraktivare kommun att bo i, menar Elin.

Man formas och påverkas mycket i sina unga dagar. Och har man då fått vara med och tycka till som ung, så tror jag chansen är större att man stannar kvar eller flyttar tillbaka till kommunen om man väljer att plugga under ett par år. Och ett sätt att påverka är till exempel att tycka till om det nya området Östra Strand, fortsätter Robin.

Vad tycker Elin och Robin är viktigt i planeringen av det nya bostadsområdet Östra Strand?

Det är viktigt att man tänker på hur man kopplar ihop området med övriga Vaggeryd, så att det inte blir en egen ö. Sedan tycker jag att det ska vara en blandad bebyggelse som kan passa människor i olika skeden i livet. Området har ett bra läge med närheten till E4:an så det är viktigt att tänka till kring kommunikationsmöjligheterna med, säger Elin.

Det hade varit roligt om trä fick vara i fokus i produktionen eftersom vi är kända för det och vi har mycket skog här. Sedan är det viktigt att tänka framåt och inte bara se till vad vi behöver idag utan vad som kan vara viktigt om 5-10 år. Har man inte lämnat sin åsikt så tycker jag verkligen att man ska gå in och göra det, avslutar Robin.

3 arkitekter – ett Östra Strand – alla kan påverka!

Östra Strand, vid Hjortsjöns östra sida i Vaggeryd, kommer bli ett stort och viktigt framtida bostadsområde. Vaggeryds kommun har låtit tre arkitekter komma med förslag på hur området skulle kunna utformas, utifrån ett antal grundläggande krav. Nu kan du vara med och påverka det fortsatta arbetet med området.

Publicerad:

2017-12-22