Huvudmeny

Person i keps på stege

Utbildning och barnomsorg

twitter

Det är en av de största uppgifterna vi har som företagare

För Håkan Pallis Gustavsson på Elbyrån i Vaggeryd är det en självklarhet. Andra kanske tycker att det är något som kommunen ska lösa. Att utbilda framtidens medarbetare.

Det nya projektet ”Från förskola till jobb” handlar om att skapa en röd tråd och en helhet från tidig ålder tills man får sin första anställning. Stina Nordström är anställd på barn- och utbildningsförvaltningen för att driva projektet under två år.

– Att få det att hänga ihop för att företagens kompetensförsörjning ska säkras på sikt och att fler väljer att utbilda sig inom områden som leder till jobb här i vår region, det är kärnan i projektet. Och lyckas vi med det då kan vi lösa flera av arbetsmarknadens problem. Jag ser ju att det redan görs mycket som är bra. Men det är helheten som det inte finns något riktigt grepp om. Det behöver tydliggöras, så att alla förstår sin roll och att samarbetet fungerar mellan skola, kommun och företag, säger Stina.

Lärlingsutbildning är en spetsutbildning

Vi åker ut för att träffa Håkan på Elbyrån som samarbetar med Fenix gymnasium genom att ta emot lärlingar från el- och energiprogrammet. Ett koncept som Stina hoppas kan utvecklas för fler branscher genom projektet – och hittills har responsen från företagen i kommunen varit positiv. Simon Niang går sista året och har just nu sin lärlingsplats på Elbyrån.

– När jag valde el på gymnasiet var det nytt att kunna välja lärlingsutbildning. Jag frågade vad det innebar, och jag valde det eftersom jag tyckte att det var ett bra sätt för att kunna bli elektriker.

I tvåan hade Simon lärlingspraktik två dagar i veckan, nu i trean är det tre dagar. Alla de praktiska momenten lärs ut av företagen.

– Det är enklare och ger mer att se när en riktig elektriker jobbar och sen få testa på momenten själv, säger Simon.

– Det finns en missuppfattning om att lärlingsutbildning är för dem som inte klarar skolan så lätt. Men så är inte tanken, utan det är en modell som ska gynna både skolan och företagen. Det kommer ut elever som har förmåga att lära sig och kan bli anställningsbara direkt eftersom företagen vet vad de går för. Det ska vara en spetsutbildning, menar Stina.

Två personer bredvid bil

Håkan Gustavsson och Stina Nordström.

Företagens ansvar

– Vi som företagare måste betala skatt om vi går med vinst, så bidrar vi till samhället. Men det räcker inte. Vi kan inte sitta och vänta på att någon annan ska lösa våra bekymmer med kompetensförsörjning. Vi måste vara delaktiga, samarbeta med skolan och bidra till att ungdomarna får bra utbildning, säger Håkan med både engagemang och frustration i rösten.

Samtidigt är han noga med att poängtera att det hänger mycket på vem eleven är om det fungerar.

– Jag ser direkt om det kommer fungera. Det viktigaste är att eleven har engagemang och intresse. Kunskapen är inte så viktig det får de ju hos oss, sen måste de ju vara lite praktiska och ha känsla för just elektrikeryrket, till exempel tidsåtgång, materialåtgång och kvalitet, säger Håkan.

Även på nationell nivå vill politikerna främja utvecklingen av lärlingsutbildningar vilket innebär att de arbetsplatser som tar emot en lärling kan få ett statligt bidrag varje år på mellan 40 000-50 000 kr per elev. För att kunna ge eleven en bra lärlingsperiod får företagen också möjlighet att gå en handledarutbildning. Det är något som Håkan tycker varit väldigt bra och värdefullt.

– Vi är elektriker, inga pedagoger, det ska man komma ihåg. Det har väldigt bra att få med det tänket och förstå elevens situation. Montörerna som handleder blev mer trygga i sin roll efter kursen. Jag tror de lärde sig att inte vara rädda för att ge lärlingarna även tråkiga jobb, det är sådant jobb som är vardag för oss även i vanliga fall.

Två personer tittar upp mot taket

Mikael Englund instruerar lärlingen Simon.

Möjligt för fler branscher

Stina och Håkan är överens om att det skulle kunna gå att ha lärlingskonceptet inom fler branscher; inom handel, bygg, industri, vård och omsorg.

– I exempelvis Tyskland och Österrike är lärlingsupplägg på yrkesutbildningar någonting självklart och väl inarbetat. Där tycker de vi är konstiga som bygger upp bilverkstäder och restauranger i skolmiljö när det finns i samhället, säger Stina.

Håkan menar ett en nyckelfaktor är att företagen blir delaktiga och säljer in sig själva så eleverna blir intresserade av att välja de programmen.

– Med tanke på alla industriföretag vi har i Vaggeryd så borde många elever vilja läsa det programmet på Fenix men så är inte fallet. Många har nog en felaktig bild av vad de yrkena innebär. Jag kan förstå att det är svårt som 15-16-åring att veta vad det innebär att jobba på industri idag. Det är inte som förr, det är modernt, rent och snyggt. Företagen måste bli bättre på att förmedla det och bjuda till, säger Håkan.

– En sak som är viktig är att det krävs en långsiktighet när skola och företag samarbetar kring utbildning. Det måste funka med lärlingar i både lågkonjunktur och högkonjunktur eftersom eleverna går sin utbildning under tre år, säger Stina. Simon då, hur tänker han om framtiden?

– Jag ska självklart fortsätta på elektrikerbanan och bli fullutbildad elektriker. Innan han tar studenten ska han göra ett test för att få ett yrkescertifikat. Sen krävs ytterligare jobb som betald yrkeslärling under tre år innan han är fullärd elektriker.

Att utveckla lärlingskonceptet kan vara en del i projektet ”från förskola till jobb”. Vilka andra delar det handlar om får vi kanske möjlighet att berätta om framöver. Men en sak är säker – samarbete och engagemang är nödvändiga ingredienser i den lilla kommunen.


Publicerad:

2017-11-15