Huvudmeny

Kors av pinnar och fötter på stig

Uppleva och göra

twitter

Munkaleden – en vandring i munkarnas fotspår

Munkaleden är en vandringsled i Vaggeryds och Värnamo kommuner som i sin nuvarande form inte är så värst gammal, men som knyter an långt bak i historien när munkarna vandrade mellan klostret i Nydala och nunneklostret i Byarum.

Nydala och Byarum

Munkarna kom från Frankrike till Nydala, som ligger i Värnamo kommun, 1143 och började bygga sitt kloster och sin kyrka. Kyrkan stod klar över hundra år senare 1266. Ruinerna från klostret är idag ett populärt besöksmål.

Under en period på 60-70 år fram till omkring år 1230 fanns också ett nunnekloster i Byarum. Vad man tror sig veta färdades munkarna denna stäcka mellan klostren, för att bistå nunnorna med bland annat mässa, bikt och annat de behövde hjälp med. Avståndet emellan är drygt fyra mil.

Nydala kloster ska också ha varit Sveriges tredje rikaste kloster och ägt många stora gårdar och drivit andra verksamheter i området. Bland annat framställde man järn, tjära och drevkvarnar.

Trädgård och stenkyrka

Nydala kloster och klosterträdgård. Foto: Bokinge Bild.

Ideella drivkrafter skapade leden

Det var några historieintresserade personer i bygden som tog tag i saken och bildade föreningen Munkaleden Nydala– Byarum, år 1997. Redan på 50-talet hade man börjat prata om och fundera på hur munkarna hade gått, men nu kom man till skott och satte igång arbetet med att göra en vandringsled. Det var ideella krafter som pratade med markägare, bestämde sträckning, byggde spänger och broar och märkte ut leden, som till slut invigdes av biskopen i Växjö stift år 2000.

Att det var en biskop som invigde har att göra med att det är inte vilken vandringsled som helst, utan en så kallad pilgrimsled och en del av det stora nätverk av pilgrimsleder som binder samman hela Europa. Från Trondheim i norr till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Från Nydala i söder ansluter Nydalaleden som går mot Markaryd och Västra Sankt Sigfrids-leden som går mot Växjö. I norr är leden sammanlänkad med Fransiskusleden som går från Byarum till Vadstena.

– Egentligen går inte leden där vi från början ville eftersom det hade varit över skjutfältet i Skillingaryd som har tillträdesförbud, säger Kurt Andersson som nu är ordförande i föreningen Munkaleden och nästan varit med från starten.

Kurt har varit historielärare och har ett stort historieintresse, det var så han också blev intresserad av att engagera sig i föreningen.

Skyltar för munkaleden

Karta behövs knappt

Leden går mestadels genom skog på stigar, det är bara en liten bit som är framkomlig med rullstol och bil. Det är en vandring nära den vackra småländska naturen, där också flera sjöar och vattendrag passeras. På några ställen passerar man historiska platser som finns beskrivna och utmed leden finns tankeord, som man som pilgrim kan stanna upp vid och meditera över, säger Kurt.

Leden är väl utmärkt så det behövs ingen karta för att kunna följa den. Den är indelad i fem etapper, så man måste inte gå hela på en gång. Mellan 1 maj och 1 oktober garanterar föreningen att leden ska vara bra i ordning för att gå på. För några år sedan gjordes också en alternativ sträckning öster om Skillingaryd.

– Vi tyckte att munkarna nog borde ha gått den vägen också, menar Kurt, som själv är med och tar ansvar för tre av etapperna har sina favoriter.

– Den ena är från Nydala till Märkesbro, där är väldigt fint. Min andra favorit är från Duveled till Byarum – i synnerhet på våren. Där går lagret av bergarten Vaggerydssyenit som gör att det blir en speciell växtlighet med mycket blommor. En annan del som fascinerar är den kavel- bro som går över Knektamossen. Där lade munkarna ner tallstockar på mossen att gå på. Den äldsta delen av den bron är från 1273, den ligger nu en och en halv meter ner i mossen. – Det som är intressant är att det bara är tall – det verkar som det inte fanns gran på den tiden i Småland, säger Kurt, som är påläst om den historiska fakta som finns.

Möjlighet till övernattning

Övernattningsmöjligheterna finns. Man kan så klart ha med eget tält och sätta upp en natt, det tillåter allemansrätten. Det går också att bo på Stiftsgården Tallnäs och numera också i Nydala. Om man kontaktar hembygdsgården i Byarum så kan de också tillåta att man får sova i något av husen. Det intygar Kurt, som även kan förmedla andra kontakter.

Föreningen Munkaleden har några årliga evenemang för att uppmärksamma leden. – I början av maj har vi Munkaledens dag då vi samlas och går en bit på leden. I augusti brukar vi ha en gudstjänst vid Märkesbro och i oktober brukar vi ha en samling med någon typ av föredrag som anknyter till leden, säger Kurt.

Intresset för vandring och pilgrimsvandring växer

Intresset för vandring och pilgrimsvandring har vuxit de senaste åren. Det har även föreningen Munkaleden märkt av, bland annat genom de vandrare som kommer till Tallnäs, att de loggböcker som finns utplacerade på några ställen blir ifyllda och att hemsidan har många besök. Många går bara kortare delsträckor men Kurt har även mött människor som gått långa sträckor. En person han mötte i Byarum hade gått ända från Frankrike.

– Jag tror att det börjar bli mer och mer intresse av att vandra och gå överhuvudtaget. Kan man då gå över historisk mark, i munkars och pilgrimers fotspår, så blir det ännu mer intressant. På en pilgrimsled ska man gå i lugn takt och meditera under tiden, säger Kurt.

Kurt säger att man gärna får kontakta honom om man vill få tips eller kontakter utmed leden och att föreningen kan erbjuda guidningen. Vilken möjlighet till givande vandring!

Text: Simon Hjälmarö

Publicerad:

2018-05-17

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision