Huvudmeny

Utbildning och barnomsorg

twitter

En skola i framkant

En helt vanlig morgon ringer väckarklockan hemma hos tusentals elever i kommunen. Morgonrutinerna ser olika ut och vägen till skolan varierar, men bildligt talat är de inne på samma skolväg, vägen från förskola till jobb.

– Med ”från förskola till jobb” vill vi tydliggöra hela ”skolvägen”, att till exempel eleverna i förskolan förbereds inför nästa steg i skolan. Man kanske inte alltid tänker på att förskolan är viktig för språkutvecklingen, som sedan lägger en grund för hur det går för eleven i grundskolan och gymnasiet. Hela vägen är jätteviktig, säger Stina Nordström.

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att skolan regelbundet följer upp sina resultat och drar slutsatser av dem. Därefter påbörjas arbetet för att fylla eventuella luckor där det finns utvecklingsbehov eller att lyfta fram goda exempel som andra rektorer och lärare kan inspireras av. Via kvalitetsarbetet kan kommunen jämföra skolornas resultat med regionen och landet i övrigt.

Resultaten kan handla om siffor, som betygsstatistik eller hur pass närvarande eleverna är i skolan. Men det finns även andra typer av resultatmått: till exempel hur väl personalen trivs på skolan, hur nöjda eleverna är med sin skola och hur vårdnadshavarna upplever verksamheten. Jag kan, jag vill och jag vågar. Det är det vi vill att alla elever ska känna under hela skoltiden, men extra viktigt är det när de lämnar skolan, att de är redo att ta sig an livet, säger Stina Nordström, kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryds kommun. ”Från förskola till jobb” är från och med hösten 2018 skolorna i Vaggeryds kommuns grund för det gemensamma kvalitetsarbetet. Materialet anpassas till de olika skolformerna och utgår från samma tio områden.

– Inom skolan pratar vi mycket om skolans uppdrag. Det är naturligtvis att lära ut kunskap, men också att förbereda varje individ för framtiden. Att man vågar ta sig an livet, testa och har en självkänsla som gör att man är rustad inför det som kommer efter skolan, avslutar Stina Nordström.

Text: Johan Lundell
Foto: Alija Bucuk

Publicerad:

2018-12-03