Huvudmeny

Näringsliv och arbete

twitter

101 företag på 101 dagar

På 101 dagar ska 101 företag få besök av Vaggeryds kommun, Näringslivsrådet och Arbetsförmedlingen. Allt för att fortsätta bygga vidare på ett gott klimat för företagen i kommunen.

En småkall vinterförmiddag i januari är det dags för företagsbesök på sågverket Ture Johanssons Trävaru i Klevshult. Doften av färskt sågat virke sprider sig över anläggningen när gruppen från kommunen hälsas välkommen av projektledare Calle Johansson och vd Lennart Johansson. Dagens gäster från kommunen är Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Kenth Williamsson, oppositionsråd, Annika Hedvall, kommundirektör, Tina Blomster, samhällsutvecklare och Patrik Kinnbom, näringslivschef i Vaggeryds kommun.

– Jag tänker att vi börjar med att berätta om företagets dåtid, nutid och framtid, sedan gör vi en rundvandring på området och tittar på sågverket, inleder Calle.

Calle och Lennart berättar om hur företaget grundades och hur tankarna alltid varit att sågverket ska finnas där råvaran finns, inom fem mils radie från sågverket. Om råvaran finns lokalt är det desto större spridning på företagets kunder. Företaget levererar till hela Sverige och även globalt. Idag har företaget cirka 60 anställda och många av dem har jobbat länge i företaget och har stannat kvar.

– Det sker hela tiden en teknikutveckling. Vi är ungefär lika många personer som vi var för 15 år sedan men levererar betydligt mer, säger Lennart Johansson.

Maskinhall på ett sågverk,

Möte över en kopp kaffe

Efter företagspresentationen tar Calle och Lennart upp några frågor och tankar som är direkt eller indirekt kopplade till kommunens ansvarsområden. Över en kopp kaffe skapas en dialog mellan företagets och kommunens representanter. Där, vid samma bord, finns möjligheten att lyfta aktuella frågor från olika perspektiv.

– Att få den här dialogen är viktig. Vi har ett starkt näringsliv i kommunen. Det är alltid lättare att vända sig till kommunen om man fått ett ansikte på den som man har kontakt med, säger Kent Williamsson.

– Att skapa de här kontakterna betyder jättemycket, det finns ju alltid en story bakom ett företag och vid besöken beskriver företagarna sin framtid och de utmaningar som de ser. Att det dessutom blir ett mänskligt möte är ovärderligt, menar Gert Jonsson.

Lennart Johansson.

Lennart Johansson.

Reflexvästar och öronproppar

Snart har gruppen fått på sig varselvästar och hörselproppar och fått instruktioner om säkerheten på anläggningen och rundvandringen kan starta. Det går inte att ta miste på att Lennart Johansson vet vad han pratar om när han guidar gästerna genom hela processen. Från att timmerstocken tas in i den första maskinen till att det färdiga virkespaketet är klart för leverans.

– Det är alltid roligt när vi får besök. Vi jobbar ju mycket lokalt och då är det viktigt att vi har bra kontakter med kommunen och att få ett ansikte på den vi har kontakt med, säger Lennart Johansson.

– Det är viktigt, det är bra att man besöker företagen på plats. Vi tycker att såna här möten är jättebra och hoppas att kommunen fortsätter i samma anda kommande år, menar Calle Johansson.

Betydelsefulla möten

Att hinna besöka 101 företag på 101 dagar kräver en hel del planering och förberedelser. Det är inte samma personer som är med vid alla företagsbesök, men både tjänstemannasidan och politiken är alltid representerade. Näringslivschef Patrik Kinnbom är den som samordnar alla besök och ser till att rätt professioner finns med vid varje besök. Han menar att 101 företag på 101 dagar är att sätt att lära känna företagarnas vardag och skapa möjligheter till ett ännu närmare samarbete.

– Vi har redan varit ute på ett antal olika företagsbesök och det har varit mycket positivt. Det här är väldigt betydelsefulla tillfällen med olika fokus och varierande frågor. Vi har till exempel pratat om kompetensförsörjning, framtidens logistik, järnvägar och mycket, mycket annat, säger Patrik Kinnbom.

– Tack vare företagsbesöken får vi en bild av näringslivets behov och kan säkerställa att vi använder våra resurser smart, och till rätt saker, säger Annika Hedvall.

Framåt vårkanten, när de 101 dagarna gått och 101 företagsbesök är genomförda är det dags att sammanfatta erfarenheterna.

– Jag är väldigt glad över att många tycker det är en bra idé och att företagarna har gett kommunens verksamheter positiv feedback. Efter de 101 dagarna ska vi göra en sammanställning för att få en samlad bild av företagen och företagarnas behov, avslutar Patrik Kinnbom.

Text och foto: Johan Lundell

Besök på sågverket.

Rundvandring på sågverket.

Publicerad:

2019-03-22

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision