Bosättningsregister, Skillingaryds skjutfält

År 1897-98 köptes den första marken som under den första delen av 1900-talet skulle blir Skillingaryds skjutfält. Genom åren har fler uppköp av mark och gårdar gjorts för att utöka av skjutfältet.
[Karta över skjutfält och år för markköp]

Bosättningsregistret visar de byar, gårdar och torp som funnits i området. Cirka 7 - 800 hundra människor har levt här.

Vi som arbetat med detta är: Evert Melin, Roland Gustavsson, Camilla Appelqvist, Rolf (Dallas)  Gustavsson, Ola Hugosson med flera…