Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Funderar du på att bli brandman?

Att vara brandman är att skapa trygghet och du gör en viktigt samhällsinsats vid sidan av ditt ordinarie arbete. Du larmas ut vid olika typer av nödlägen som till exempel trafikolyckor, hjärtstopp, bränder och kemiska utsläpp då människors liv, egendom eller miljö kan vara i fara.

Arbetet som brandman kräver att du tycker om problemlösning, har god samarbetsförmåga, klarar att arbeta under stress och kan bemöta människor på ett respektfullt och omtänksamt sätt.

Som brandmän i beredskap har du brandmannayrket vid sidan av sina ordinarie arbeten. Det innebär att du har beredskap var tredje vecka. Det är under den veckan som du ska vara tillgänglig för räddningstjänsten och vid larm ska du kunna vara på plats på brandstationen inom 5 minuter. Det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet – och därmed frånvaro från det ”vanliga” arbetet eller från familjen.

Med en medarbetare som är brandman får verksamheten en professionell livräddare. De är ofta viktiga resurser i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen. Som brandman får man utbildning inom bland annat brandskyddsarbete, farliga ämnen, hjärt- och lungräddning, krisstöd och arbetsskydd.

Hur ofta?

Att jobba som brandman i beredskap i Vaggeryds kommun innebär att du har beredskap var tredje vecka. Det är under den veckan som du ska vara tillgänglig för räddningstjänsten och vid larm ska du kunna vara på plats på brandstationen inom 5 minuter. Det kan bli aktuellt med utryckningar när som helst på dygnet.

Vill du bli deltidsbrandman?

Kom till prova-på-kvällar på våra brandstationer!

Du kan testa att dra brandslang, kanske klättra på stege och prova att klä på dig ett rökskydd och larmkläder. Träffa deltidspersonalen och ställ dina frågor om yrket.

Vaggeryd 18 april kl 17.00 - 18.30
Skillingaryd 2 maj kl 17.00 - 18.30

Välkommen!

Vill du veta mer? Kontakta anders.sandahl@vaggeryd.se

Att vara brandman i Vaggeryd/Skillingaryd

Lönen

Lönen du får som brandman är olika timersättningar när du tjänstgör. Allt utgår från en grundsumma som ökas eller minskas för olika arbetsuppgifter. I tabellen har vi sammanfattat de viktigaste ersättningstyperna.


Ersättning

Beredskap

4.888 kr/vecka

Utryckning, första timmen

318 kr

Utryckning, följande timmar

257,50 kr/tim

Övning, etc

176,80 kr/tim

Utbildningen

För att bli färdig grundutbildad brandman genomgår du en totalt 7 veckor lång utbildning. Utbildningen är uppdelad i 3 olika perioder och genomförs i Jönköping eller Växjö.

Utöver den 7 veckor långa utbildningen får du också en lokal introduktion. Det kan handla om hur brandbilarna i Vaggeryd och Skillingaryd är utrustade, vilka rutiner som gäller just här eller hur ett speciellt verktyg fungerar. Denna introduktion omfattar ungefär 20 timmar.

För att bli anställd förutsätts att du har körkort med B-behörighet. För att betraktas som färdig grundutbildad brandman ska du också ha C-behörighet. Har man inte C-behörighet sedan innan ska du skaffa dig det på en vanlig trafikskola. Räddningstjänsten bidrar ekonomiskt till den utbildningen.

När inträffar larmen?

Varje år får räddningstjänsten i Vaggeryds kommun 300-350 larm. De allra flesta larmen inträffar under dygnets vakna timmar och drygt 10% av larmen inträffar på natten mellan kl 23 – 05.

Larmfördelning

De larm som räddningstjänsten får varje år är av väldigt olika art. Det som många förknippar med räddningstjänsten är brandsläckning. Detta utgör ungefär 20% av alla insatser. Ungefär lika stor andel av insatserna, 20%, görs vid trafikolyckor. Ungefär 30% av alla larm kommer från automatiska brandlarmanläggningar som utlöst av annan anledning än brand. Resterande 30% av larmen är en blandning av övriga händelsetyper. Det kan vara utsläpp av farliga ämnen, väderrelaterade skador, arbetsplatsolyckor, hot om suicid. Räddningstjänsten assisterar också sjukvården i samband med hjärtstopp, ett sjukdomstillstånd där det är oerhört viktigt att åtgärder sätts in så tidigt som det bara är möjligt.

När jobbar man?

Det finns tre grupper på varje brandstation som delar på beredskapen. Varje grupp består av en styrkeledare och 4 brandmän. Man har beredskap normalt en hel vecka i taget, från måndag morgon kl 06:00, dygnet runt. Alltså har man beredskap var tredje vecka när man har placerats i en grupp. Detta rullar på året runt, även på sommaren och över storhelger. På varje station finns också ett antal vikarier som inte är placerade i en grupp. Man börjar ofta som vikarie. Då har man ingen schemalagd beredskap utan får hoppa in vid olika former av vakanser, sjukdomar och andra ledigheter.

Varje vecka, normalt på måndagskvällen från klockan 17, genomförs övningar. Det är då personalen får underhålla kunskaperna från grundutbildningen och man får till sig ny kunskap. Eftersom det är tre grupper hålls varje övning tre gånger och man deltar i den övning som ligger på sin schemalagda beredskapsvecka. Som vikarie följer man en av de tre grupperna och deltar i dess övningar.

Ett par gånger om året genomförs hel- och halvdagsövningar som läggs utanför det ordinarie beredskapsschemat.

Varje år genomgår man också dels en läkarundersökning, dels två rullbandtest (ett på våren och ett på hösten). Detta sker för att kontrollera hälsan och för att säkerställa att man behåller förmågan att vara så kallad rökdykare.

Totalt övar en brandman ungefär 60 timmar på ett år.

Testmoment

För att bli brandman genomgår man ett antal tester. Ett av testerna är en följd av moment som ska försöka spegla olika arbetsmoment som kan utföras av en brandman. Alla moment utförs i en följd för att också samtidigt mäta lite uthållighet och förmåga att ta till sig instruktioner under stress.

Moment 1

Bära två stycken slangväskor, 25 meter, till simulerad trappa. Går fram och tillbaka tre gånger och sedan tillbaka till startpunkten

Moment 2

Koppla upp vatten från brandpost och därifrån 25 meter grovslang till grenrör. 50 meter smalslang från grenrör, vattenfyll systemet och därefter lufta systemet.

Moment 3

Släpa en docka i 20 meter, vikt 70 kg. Sling får användas.

Moment 4

Dra in 50 meter vattenfylld slang, antingen stående eller med ett knä i backen.

I samband med uttagning testas också simförmåga (motsvarande Svenska Livräddningssällskapets ”Guldbojen”), benägenhet för cellskräck respektive höjdskräck samt de individuella förutsättningarna för att ta till sig grundutbildningen. Det genomförs också en sedvanlig anställningsintervju. För att slutligen bli aktuell för anställning genomförs också ett uthållighetstest på rullband samt en läkarundersökning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson