Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Boenden, särskilda

När du känner att behovet av stöd och hjälp i hemma inte längre räcker till finns möjlighet att söka andra typer av boendeformer. Vaggeryds kommun erbjuder flera olika sorters boenden för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för äldre som omfattas av rätten till bistånd utifrån socialtjänstlagen. Denna boendeform erbjuder service, personlig service och hemsjukvård dygnet runt. Här ingår även korttidsvård.

I Vaggeryds kommun finns tre vård- och omsorgsboenden: Furugården, Mejeriet och Sörgården.

Demensboende

I kommunen finns två demensboende Boken/Eken (Furugården) och Hagen/Kullen (Sörgården).

Korttidsboende

Genom en korttidsplats kan du under en kortare period få omvårdnad och rehabilitering. Det finns också korttidsvistelse för dementa.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är bostäder för äldre som vill har ett extra tryggt och anpassat boende. Bostäderna uppfyller höga krav på tillgänglighet. Det finns gemensamhetsutrymmen och vid vissa tider även värdinna.

Ingen biståndsbedömning krävs för att flytta till ett trygghetsboende. Du kan naturligtvis precis som alla som bor i enskilt boende i Vaggeryds kommun ansöka om biståndsinsatser i form av till exempel hemtjänst med omvårdnads och service insatser samt trygghetslarm.

Läs mer om våra trygghetsboenden »

Bo hemma med stöd

Den äldre eller personen med funktionsnedsättning bor kvar i sitt eget boende med stöd av beviljade insatser som utförs av hemtjänst eller personlig assistans.

Gruppbostad/servicebostad

Gruppbostad/servicebostad är stödboende för brukare med insats enligt LSS. Vaggeryds kommuns verksamhet för funktionsnedsatta inkluderar ett flertal olika boenden för att du som har behov av stöd ska kunna bo i en egen lägenhet och samtidigt känna dig trygg. I gruppbostäderna finns lägenheter som du kan hyra och de är anpassade efter olika behov och förutsättningar.

Ansökan om särskilt boende

Ansöka om ett särskilt boende görs med fördel på e-blanketten, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man eller en nära anhörig.

Om du bedöms vara i behov av särskilt boende kommer bostad att erbjudas. Om du blir beviljad ett särskilt boende erbjuds du en bostad som är ledig och som motsvarar ditt behov.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag 8:30–09:30.

För att söka lägenhet i trygghetsboende, kontakta VSBo på tel: 0393-67 86 71.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Liv Svensson