Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Brandsläckare

Brandskydd och sotning

Räddningstjänsten har som mål att verka för att de som bor, verkar och vistas i kommunen ska ha en trygg miljö. En av de saker som skapar trygghet och som har längst tradition är att skydda sig mot brand.

Den enskildes ansvar

Den som äger eller nyttjar en byggnad eller annan anläggning ska ha ett vad lagen kallar skäligt skydd mot brand Det innebär alltså att det största ansvaret för att skydda sig mot brand inte ligger på samhället utan på den enskilde.

Med ett skäligt brandskydd i en byggnad menas att byggnaden åtminstone uppfyller de krav på brandskydd som gällde när byggnaden byggdes. Har lite större ombyggnationer eller renoveringar gjorts senare är det de senaste kraven som gäller.

Hur de exakta brandskydden ser ut i olika byggnader kan variera men grundkraven är ändå desamma. Regelverken utgår från hur många personer som finns i byggnaden, om de förväntas vara vakna samt deras förmåga att kunna sätta sig själva i säkerhet. Med detta som grund utformas sedan brandskyddet i form av såväl byggnadstekniska som organisatoriska komponenter.

Det är dock alltid den som äger eller nyttjar (den enskilde) byggnaden som bär ansvaret för att brandskyddet uppfyller lagens krav. Därmed är det också den enskilde som ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med eventuella brister i brandskyddet.

Systematisk brandskyddsarbete

För att ha kontroll på sitt eget brandskydd ska den enskilde bedriva ett så kallat systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Kommunen utövar, genom räddningstjänsten, tillsyn över att den enskilde följer lagens krav på brandskydd.

Räddningstjänsten bistår gärna med rådgivning kring brandskydd och vem som helst är välkommen att ta en kontakt med räddningstjänstens personal för att få veta mer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson