Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Brandsläckare

Brandskydd i hemmet

I sin bostad vill du känna dig trygg, särskilt vad gäller skyddet mot brand. Förutom att byggnaden ska vara byggt utifrån gällande byggregler ställer lagen krav på att det i varje bostad ska finnas minst en fungerande brandvarnare.

Brandvarnare

Räddningstjänsten rekommenderar att du har en så kallad optisk brandvarnare i ditt hem. Den bör placeras i anslutning till bostadens sovrum och monteras enligt tillverkarens anvisningar. Bäst är det om brandvarnaren monteras i taket och inte för nära en vägg.

Även om inte lagen ställer det kravet rekommenderar räddningstjänsten att, om bostaden har fler än ett våningsplan, man har minst en fungerande brandvarnare per våningsplan.

Brandsläckare, brandfilt

Räddningstjänsten rekommenderar att du har en handbrandsläckare i hemmet. Det bör vara en brandsläckare med pulver. Pulvermängden ska vara minst 6 kg och handbrandsläckaren ska vara CE-märkt. Släckaren bör ha en lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.

Pulversläckaren är den släckare som sammantaget har den bästa släckeffekten i en bostadsmiljö. Handbrandsläckaren bör placeras i anslutningen till bostadens in- och utgång. Då har du lätt att ta dig ut om det visar sig att branden blivit så stor att du inte kan genomföra ett släckförsök.

I en bostad bör du också ha en brandfilt för att hantera till exempel brand i kläder eller brand i matfett i en gryta.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson