Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Förebyggande brandskydd, systematisk brandskyddsarbete (SBA)

För att ha kontroll på sitt eget brandskydd ska den enskilde bedriva ett så kallat systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Ett SBA kan liknas vid andra typer av kvalitetssäkringsarbeten, t.ex. ISO, systematiskt arbetsmiljöarbete etc. Det finns inga fasta regler för hur ett sådant ska vara upplagt. Därför passar det alldeles utmärkt att infoga ett SBA i redan befintliga kvalitetsledningssystem.

Även om det inte finns några fasta regler kring SBA och dess utformning har räddningstjänsten tagit fram rekommendationer som ett stöd. Rekommendationerna innefattar förslag på olika delar i ett SBA och hur dessa kan utformas. Det kan handla om allt från brandskyddspolicies till kontrollplaner och interna rutiner.

Omfattningen av ett SBA skiftar med hur stor verksamhet den omfattar. I en bostad kan det handla om att man en gång i månaden kontrollerar sin brandvarnare och eventuella släckredskap och att man en gång om året byter batteri i sin brandvarnare. På en större industri kan det handla om att ha uppgjorda utbildningsplaner, IT-baserade stöd för egenkontroll, djupgående dokumentation om det byggnadstekniska brandskyddet etc.

Räddningstjänsten rekommenderar att man i kommersiella verksamheter i första hand försöker ta fram och genomföra sitt SBA i egen regi. Enbart då det inte är möjligt att sköta det i egen regi kan man ta in extern konsulthjälp.

Räddningstjänsten bistår gärna med rådgivning kring bland annat SBA och vem som helst är välkommen att ta en kontakt med räddningstjänstens personal för att få veta mer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson