Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vad innebär eldningsförbud?

Här finns information om vad som gäller vid ett eldningsförbud och skärpt eldningsförbud.

VId ett eldningsförbud är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

Upplysning om brandrisk och eldningsförbud

Upplysning om brandriskprognos lämnas dagligen under perioden maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar.

Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på 036-16 85 22 samt på kommunens hemsida. Det finns även en app som MSB tillhandahåller.

Eldningsförbud

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand.

Även pyroteknik/fyrverkerier eller rislyktor kan antända torrt gräs och bedöms därför som en risk och får inte användas.

Vad är tillåtet?

Vid eldningsförbud kan det ändå vara tillåtet med eldning, grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att all form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden.

Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog. Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det är förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Förbudet att elda och grilla gäller även på fasta grillplatser.
  • elda i annat syfte än att grilla i sammanhållen bebyggelse.

Det är tillåtet att:

I skog och mark

  • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse

  • grilla på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en villatomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • Använda engångsgrillar

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Tänk på att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Individen har det primära ansvaret att bedöma om de eldar och grillar på ett säkert sätt.

Skogsbrandsbevakning

När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Mindre flygplan spanar av skogsområden från luften i förbestämda slingor i norra och södra delen av länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

När utfärdas eldningsförbud?

För att fatta beslut om eldningsförbud tittar man på hur stora brandriskvärdena är. Värdena finns i en skala från 1-5E där 4 innebär stor brandrisk, 5 innebär mycket stor brandrisk eller 5E som innebär extremt stor brandrisk. Vid 4 och 5 får man göra en bedömning om läget och vid 5E så beslutas alltid om eldningsförbud. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat. Marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson