Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bild på garage

Komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage, en carport, ett uthus, ett förråd eller en gäststuga.

En komplementbyggnad kräver alltid bygglov inom detaljplanelagt område. Undantaget är friggebodar och attefallshus. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Följande handlingar krävs för att göra en anmälan:

  • ansökan om bygglov
  • situationsplan i skala 1:500
  • plan- och fasadritningar i skala 1:100
  • teknisk beskrivning
  • förslag till kontrollplan.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-11-01

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision