Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Schaktning av jord.

Marklov

Inom ett område med detaljplan behöver du nästan alltid marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge.

Du behöver marklov för att till exempel anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för en bollplan. Du behöver marklov oavsett vem som utför åtgärden.

Det kan också krävas marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, till exempel om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson