Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eller tre veckor från att du blivit delgiven. Ett beslut om avslag kan du överklaga inom tre veckor från att du blivit delgiven.

Du kan överklaga om du är sökande eller om du på annat sätt är berörd av beslutet, till exempel om du är granne.

Så här överklagar du ett beslut

Har du delgivits beslutet med rekomenderat brev så får du där information om hur du ska göra för att överklaga.

När du överklagar ett beslut ska du:

  • Skicka in ett skriftligt överklagande.
  • Berätta vilket beslut som du överklagar. Skriv beslutsdatum och diarienummer.
  • Förklara vad du tycker är fel, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar.
  • Skicka med handlingar som du bedömer ha betydelse för din åsikt.
  • Uppge namn, postadress och telefonnummer.

Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Länsstyrelsen beslutar

Det är Länsstyrelsen som avgör din överklagan men du skickar först in den till miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att din överklagan har kommit in i tid. När det är gjort lämnar vi över ärendet till Länsstyrelsen som prövar överklagan. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Skicka din överklagan

Postadress: Vaggeryds kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 568 21 Skillingaryd

E-post: miljobygg@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Karina Brandt