Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Elnät

I Vaggeryds finns flera aktörer som äger och ansvarar för elnät. En av aktörerna är den kommunala förvaltningen Vaggeryds Elverks som är en integrerad del av bolaget Vaggeryds Energi.

Om du ska ansluta en fastighet till elnätet behöver du ta reda på vem som äger nätet och distribuerar el i det aktuella området.

Vaggeryds Elverk

För att göra denna transport av el möjlig äger Vaggeryds Elverk kraftledningar och annan teknisk utrustning. Genom ett långsiktigt arbete med, bland annat, nedgrävning av elkabel på landsbygden och löpande underhåll av elnätet så har vi idag en mycket god leveranssäkerhet till våra kunder.

Skulle driftstörningar ändå inträffa så har vi en organisation som snabbt kan rycka in och åtgärda eventuella problem. Elverket ansvarar också för insamling av mätvärden för den elförbrukning du som kund har samt att informera din elhandelsleverantör om denna.

Elhandel

Som elhandelskund har du möjlighet att välja att handla din el från ett stort antal företag. Genom att välja Vaggeryds Energi så väljer du en leverantör som är nära sina kunder. Bolagets ägs av Vaggeryds Kommuns invånare.

Bolaget medverkar till att utveckla en attraktiv kommun att leva, bo och driva företag i. De vinstmedel som eventuellt genereras investeras i den egna verksamheten eller bidrar till den kommunala ekonomin. Det går inga pengar till utländska ägare eller projekt utanför kommungränsen. Som elhandelskund hos Vaggeryds Energi har du även möjlighet att bidra till ett bättre klimat, genom tillvalet klimatvänlig el.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell