Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Biltvätt

Biltvätt

Du bör inte tvätta bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Tvätta bilen i en biltvätt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, rester från däck och olika kemikalier från bilvårdsmedel. Därför bör du tvätta din bil i en biltvätt. Där renas det smutsiga tvättvattnet i en oljeavskiljare eller ett reningsverk och leds senare vidare till kommunens avloppsreningsverk för ytterligare rening.

Tvätta bilen hemma?

Om du trots allt tvättar bilen hemma någon enstaka gång, kan du göra det på en gräsmatta eller på en grusad yta. Du bör välja en plats som är långt bort ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Avspolning av lera, grus och damm utan användning av tvättkemikalier godtas.

Vad säger lagen

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även dig som privatperson. Reglerna säger att du är skyldig att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada miljön och människors hälsa. Det innebär att du i första hand bör välja miljövänliga alternativ. Att tvätta bilen på gatan med risk att påverka närliggande vattendrag, är alltså inte acceptabelt enligt Miljöbalken.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-02

Sidansvarig:

Matilda Mikaelsson Nilsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision