Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Oljeavskiljare

När kan det ställas krav på att din verksamhet behöver en oljeavskiljare?

En verksamhet som hanterar oljeprodukter där det finns avlopp kan behöva en oljeavskiljare.

Om din verksamhet kräver en oljeavskiljare ska det anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Anmälningsblanketten hittar du i självservicerutan längre ner på denna sida. Om du har någon fråga kring anmälan är du varmt välkommen att ringa någon av våra miljöinspektörer. Kontaktuppgifter finns ovan, tryck på "kontakt"-rutan.

Lagstiftning - installation av oljeavskiljare

Enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än en anordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.

I Naturvårdsverkets handbok ”Små avloppsanläggningar Handbok till allmänna råd 2008:3 finns en definition om liknande anordningar: ”En avloppsanordning bör innefatta rörledningar, slamavskiljare, tankar, infiltrationsanordningar och liknande anordningar som ingår i den komplettera anordningen.”

Utifrån Naturvårdsverkets formulering om liknande anordningar omfattas oljeavskiljare av definitionen avloppsanordning.

Oljeavskiljare ska uppfylla svensk standard SS-EN 858

Vilken verksamhet det är avgör vilka krav på oljeavskiljarens funktion som ställs. Olika verksamheter kan ha olika krav. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med nivålarm och provtagningsenhet. Vart femte år ska oljeavskiljaren besiktigas. Var 6e månad ska den kontrolleras. Miljö- och byggnämnden kan ställa ytterligare krav.

Kontroll av oljeavskiljaren

Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera oljeavskiljarens funktion och genomföra underhåll. Kontrollen bör dokumenteras.

Exempelmall för kontroll och tömning av oljeavskiljare finns i självservicerutan.

Avgift

Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Amanda Skarin