Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Boendemiljö.

Buller och störande ljud

Buller och andra störande ljud som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt. Om du störs av buller ska du i första hand vända dig till den som stör. Om du inte får gehör kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen.

Buller

Buller anses idag vara ett av de mest utbredda miljöproblemen och är den störning som berör flest människor i Sverige. Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att huruvida ett ljud upplevs som buller eller inte varierar från person till person. Buller kan komma från trafik, industrier, fjärrvärme, tvättstugor, värmepumpar, grannar och olika hantverks- och handelsverksamheter.

Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet. Fysiska faktorer som ljudstyrkenivå, karaktär och frekvenssammansättning spelar förstås också en stor roll.

Störs du av buller?

Om du störs av buller ska du i första hand vända dig till den som stör. Om du inte får gehör kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen, som bedömer situationen och kan fatta beslut om utredningar och åtgärder. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Bullerpolicy

Vaggeryds kommun har fastställt en policy för buller. Policyn gäller i första hand arrangemang och användning av lokaler som får kommunala bidrag. Övriga arrangörer och verksamheter bör dock följa policyn. Du hittar policyn under relaterad information.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-15

Sidansvarig:

Jenny Tibell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision