Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Kemikalier

Kemikalier i hushållet

Vi kommer dagligen i kontakt med en stor mängd kemiska ämnen. Vi väljer själva att använda många av dem till exempel tvättmedel, rengöringsmedel, kosmetika, parfymer, läkemedel, färger, bilvårdsprodukter, bekämpningsmedel.

Det finns också sådana kemikalier som vi utsätts för ofrivilligt, kemikalier kan läcka ut från textilier, skor, leksaker, byggmaterial, impregnerat virke, elektronik, plaster med mera. De flesta kemiska ämnen innebär någon form av risk för miljön eller hälsan. Genom bra val vid inköp och rätt hantering av produkter och avfall kan vi minska riskerna.

Barn är känsligare för kemikalier

Barn är känsligare för kemikalier än vuxna. Bland annat eftersom barns kroppar inte är färdigutvecklade, att mycket stoppas i munnen och att deras hud är tunnare. Det är därför extra viktigt att skydda barn från skadliga ämnen. Mer information om ämnen och produkter som barn kommer i kontakt med finns i broschyren ”Kemikalier i barns vardag”. 

Vad ska jag välja när jag handlar?

Genom att tänka efter redan när du köper en vara kan du minska gifterna i miljön. Ofta är det svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med hänsyn till miljö och hälsa. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns, dessa är mindre farliga för miljön. Exempel på miljömärkningar kan du se på Konsumentverkets hemsida.

Fråga i butiken om varor innehåller farliga ämnen. Som kund har du rätt att fråga om innehållet av farliga ämnen och få kostnadsfritt svar av butiken inom 45 dagar. Om butiken inte vet om varan innehåller något farligt ämne är den skyldig att ställa frågan till leverantören.

Farliga kemikalier ska ha märkning på förpackningen med information om riskerna med produkten och hur den kan hanteras på säkert sätt. Om en vara är behandlad med bekämpningsmedel, till exempel antibakteriella ämnen, ska det stå på produkten.

Använd produkterna på rätt sätt

Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt, och använd dem bara till det de är avsedda för. Var noga med att läsa och följa bruksanvisningar. Tvätta gärna kläder och lakan innan de används första gången. Olika kemikalier används i tillverkningen av textilier. Kemikalier kan också ha tillsatts för att textilierna inte ska bli skrynkliga eller mögla under transporter.

Livsmedel

Material som är avsedda att komma i direkt kontakt med mat ska vara märkta med symbolen "glas och gaffel". För att kemiska ämnen inte ska vandra över till maten finns regler om vilka ämnen som får ingå i förpackningsmaterial, köksredskap och annat som kommer i kontakt med mat. Värm inte upp och häll inte heller varm mat i plast som inte är märkt att det klarar det. Kemiska ämnen i plasten vandrar lättare över till maten vid värme.

Biltvätt

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning. Det är inte bra för miljön att tvätta bilen på gatan, garageuppfarten eller annan hårdgjord mark, tvättvattnet rinner via dagvattenbrunnar orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Tvättvattnet innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller.

  1. Information och tips om biltvätt

Ta hand om avfall rätt

För att kemiska ämnen inte ska spridas i miljön är det viktigt att avfall tas om hand på rätt sätt. Gå igenom dina kemikalier hemma och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla. Kemikalier ska tas om hand som farligt avfall och lämnas till miljöstationen. Behållare, trasor och annat som innehåller kemikalierester klassas vanligen också som farligt avfall. Läkemedelsrester ska lämnas till apotek.

Elda inte avfall hemma. Eldstäder i bostäder, liksom brasor, kommer inte upp i tillräckligt höga temperaturer och de saknar den reningsutrustning som stora förbränningsanläggningar har.


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden