Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. De finns därför ibland i distributionsnätet för vatten och i andra vattensystem. Bakterien kan orsaka två typer av sjukdomar - legionärsjuka och pontiacfeber.

Legionellabakterier lever i vatten i temperaturintervallet 0-50°C. De kan föröka sig i amöbor och andra protozoer i biofilmen i vattensystem.

Hög risk för att legionellabakterier växer är det om vattenomsättningen är låg, vattnet syrerikt och temperaturen mellan 20 och 45°C. Material i rör, packningar och armaturer kan utgöra en näringskälla för bakterier. För att förhindra att bakterierna växer är det viktigt att sköta underhåll av vattensystem.

Legionärsjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst i duschar, bubbelpooler och i vatten från kyltorn där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Legionärsjuka yttrar sig i regel som en allvarlig lunginflammation. Symptomen uppträder ofta två till tio dagar efter att personen exponerats för bakterien. Pontiacfeber påminner om influensa med en inkubationstid från några timmar till tre dagar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund