Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer. De finns därför ibland i distributionsnätet för vatten och i andra vattensystem. Bakterien kan orsaka två typer av sjukdomar - legionärsjuka och pontiacfeber.

Legionellabakterier lever i vatten i temperaturintervallet 0-50°C. De kan föröka sig i amöbor och andra protozoer i biofilmen i vattensystem.

Hög risk för att legionellabakterier växer till är det om vattenomsättningen är låg, vattnet syrerikt och temperaturen mellan 20 och 45°C. Material i rör, packningar och armaturer kan utgöra en näringskälla för bakterier. För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktiga.

Legionärsjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst i duschar, bubbelpooler och i vatten från kyltorn där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Legionärsjuka yttrar sig i regel som en allvarlig lunginflammation. Symptomen uppträder ofta två till tio dagar efter att personen exponerats för bakterien. Pontiacfeber påminner om influensa med en inkubationstid från några timmar till tre dagar.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-02

Sidansvarig:

Erik Engwall

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision