Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Radon

Radon är en gas som är osynlig och luktfri. Radon bildas när grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas  radioaktiva radondöttrar och det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta.

Hälsorisker

Via inandningsluften kan radondöttrar följa med damm-, rök- och vattenpartiklar ner i våra luftvägar. I luftvägarna sönderfaller radondöttrarna och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas som en olägenhet för människors hälsa. Blir denna dos tillräckligt stor kan det leda till cellförändringar som sedan kan utvecklas till lungcancer.

Gränsvärde och riktvärde

Halten radon mäts i Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för radongashalt i nybyggda hus 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Det finns inget gränsvärde för befintliga hus, men istället finns det ett riktvärde från Folkhälsomyndigheten på 200 Bq/m³.

Inga pengar kvar för radonsanering

I Regeringens budget för 2021 finns inga pengar för bidrag till radonsanering från och med 2022. Till följd av detta har Boverket fattat beslut om att länsstyrelsen endast får ge bidrag för radonsanering till ansökningar som kommit in till och med 4 maj 2021. Längre än så räcker inte budgeten för 2021. Det är därför stor risk att alla som söker bidrag under 2021 inte kommer att kunna få stöd.

I nuläget innebär det att år 2021 är sista året för stödet och att alla saneringsåtgärder och beslut om utbetalning måste göras under 2021. Efter 1 januari 2022 finns inga pengar kvar som Länsstyrelsen kan besluta om eller att betala ut

Vad gäller för att få bidrag?

Om det finns pengar kvar kan du få bidrag för 50 procent av de kostnader som bedöms vara stödberättigade för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund