Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Mät radon i ditt hem

För att säkert veta om det finns radon inne i huset behöver du göra en långtidsmätning. Mätningen ska pågå under vintersäsongen (oktober-april) och i minst två månader för att visa ett årsmedelvärde.

Radongasmätning i egna hem

En radongasmätning görs genom att placera ut ”spårfilmsdosor” i några av bostadens rum under minst två månader för att få fram årsmedelvärdet. Sedan ska spårfilmen skickas iväg för analys.

Radongasmätning för flerbostadshus/skolor

Fastighetsägaren är ansvarig för att ta reda på om det finns radon i fastigheten. För att göra det måste fastigheten mätas. Mätningen bör ske under eldningssäsong i minst två månader. Årsmedelvärde kan då beräknas och anges per uppmätt lägenhet/skolavdelning.

Radongasmätning i flerbostadshus

Mätning bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, det vill säga där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan, mätningar bör täcka minst 20 % av lägenheterna per högre beläget plan.

Mätning av gammastrålning bör göras i hus byggda mellan 1930 och 1980 för att kontrollera eventuell förekomst av blå lättbetong om detta inte är känt sedan tidigare. Mätningar bör göras i de lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till en förhöjd radonhalt samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Radongasmätning i skolor, förskolor

Mätning bör ske på varje avdelning av skolan, men minst två dosor på varje skola. Om det finns skolverksamhet på flera plan så ska varje plan mätas.

Ackrediterade analysföretag

Ackrediterade laboratorier för mätning av radon i luft finns listat hos Swedac.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund