Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vedeldning

Vedeldning

Det finns många olika sätt att värma upp sin bostad på. Många väljer att elda med ved, antingen i någon form av panna , en öppen spis eller braskamin. Det är viktigt att du eldar rätt, så att inte grannarna störs av röken.

Att använda sig av braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga för daglig uppvärmning eftersom de släpper ut för mycket föroreningar.  De är främst avsedda för så kallad trivseleldning – eldning under högst 4 timmar, max 2 gånger i veckan. Eldning utöver detta räknas som uppvärmning. Du bör välja värmepanna för ved eller pellets om du vill värma upp ditt hus.

Här följer några råd:

  • Underhåll din eldstad och sota regelbundet.
  • Använd inte ved som är grövre än 15-20 cm.
  • Randbarka veden med motorsåg redan vid fällning och kvistning samt klyv veden så snart som möjligt (för kortare torktid).
  • Lagra veden utomhus, luftigt och skyddat för regn (under tak) i minst ett år, sedan inomhus i några veckor innan användning.
  • Lagra inte veden under presenning. Då kan den vid användandet till och med vara fuktigare än vid uppläggningen. Alltför fuktig ved ger sämre förbränning och mer skadliga utsläpp, samt ökar risken för sotbrand.
  • Utsläppen av luftföroreningar är störst i början av eldningsfasen och varje gång du lägger in mer ved. Försök därför att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur med hjälp av torra stickor, papper och finhuggen ved.
  • Se till att där finns en ordentlig glödbädd när du fyller på vedmagasinet. Stapla vedträna så att ett litet mellanrum bildas mellan dem för ordentlig luftinblandning.
  • Titta på röken som kommer ur skorstenen. Den visar om du eldar fel. Röken ska inte vara svart/mörkgrå eller gulaktig, utan vit på vintern och nästan osynlig under sommaren. Askan i kaminen ska vara ljusgrå och flyktig.
  • Stryp inte lufttillförseln för mycket (pyreldning). Om lufttillförseln är dålig ökar utsläppet av skadliga ämnen.
  • Eldning med hushållsavfall, till exempel förpackningar, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Gör så här för att elda miljövänligt

Veden

Förvara veden utomhus under tak minst ett halvår och förvara den inomhus max ett par veckor innan du eldar med vedträna.

Tändmedel

Använd helst braständare som t.ex. briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn/stickor. Undvik helst tidningspapper, som kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.

Stapling av brasan

Stapling av brasa

Foto: Naturvårdsverket

Det är viktigt att brasan staplas luftigt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och sedan att korslägga ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

Tänd på i toppen

En person tänder en brasa i en kamin

Foto: Naturvårdsverket

Placera tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

God lufttillförsel

Stäng luckan efter att elden tagit sig, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Brasan behöver som mest luft vid upptändningen och sedan lite mindre eftersom, men se till att inte strypa lufttillförseln för mycket.

Påfyllning av ved

Nya vedträn på brasan

Foto: Naturvårdsverket

Om du vill hålla brasan igång efter att veden brunnit upp och det bildats en glödbädd, fyll då på med två-tre vedträn och lägg de luftigt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund