Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Yrkesmässig hygienisk verksamhet

På den här sidan får du veta hur du anmäler yrkes­mässig hygienisk behandling (hygienlokal). Det kan exempelvis vara fotvård, nagelvård, aku­punktur, piercing, rakning, håltagning, kosmetisk tatuering eller skönhets­behandlingar.

Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verk­samheten. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas. Hygieniska verksamheter som inte omfattar stickande eller skärande behandling behöver inte anmälas. Däremot är all yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt lag skyldig att ha god egenkontroll och omfattas av tillsyn.

Tillsyn av anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet

Miljö- och byggförvaltningen utövar tillsyn på yrkesmässiga hygieniska verksamheter. Syftet med tillsynen är att förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av.

Tillsynen innebär att miljö- och byggförvaltning inspekterar verksamheten, ställer krav på åtgärder om det behövs och driver ärenden tills åtgärderna är genomförda.

Ändring av anmälningsplikt 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande eller skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag av anmälningsplikten.

Anmäl din befintliga verksamhet senast den 1 september 2021

Du är anmälningspliktig oavsett om du planerar att starta, eller redan driver, en stickande eller skärande verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljö- och byggförvaltningen senast den 1 september 2021.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

När behöver hygienisk behandling anmälas?

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla det till kommunen innan du startar. Det kan vara behandlingar som använder:

 • skalpell
 • rakkniv
 • håltagningspistol
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • andra stickande eller skärande verktyg

Samma krav gäller dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser.

Innan du gör anmälan

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Lokalen ska vara anpassad för din verksamhet och det ska vara tillåtet enligt detalj­planen att bedriva yrkes­mässig verksamhet i fastigheten.

Anmäl och bifoga dokument

Senast sex veckor innan du startar ska du göra en anmälan av verksamhet med yrkes­mässig hygienisk behandling. Anmälan gåt att hitta under e-tjänster på startsidan. Bifoga alltid en ritning över lokalen.

Om du har frågor om hur du ska göra anmälan kan du kontakta Miljö- och byggförvaltningen.

Tänk på det här när du anmäler

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Bifoga OVK- protokoll och luftflödesmätningar.
 • Beskriv verksamheten eller föränd­ringen tydligt.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firma­tecknare eller VD.

När anmälan kommit in

Miljö- och byggförvaltningen går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett startar handläggningen och inspektören har 6 veckor på sig att handlägga, lämna därför in en komplett anmälan i god tid.
Lokalen kommer bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. Gör anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller förändring ska införas. Om du startar utan att anmäla verksamheten får du betala en miljösanktionsavgift (böter).

När anmälan är registrerad

Du är ansvarig för att verksam­heten följer lagar och regler och för att anmäla förändringar till kommunen.

Om verksamheten eller loka­lerna ändras eller upphör kan du behöva göra en ny anmälan om du flyttar, gör förändringar i lokal eller verksamhet och om verksamheten byter ägare.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer kommer att utöva operativ tillsyn av de yrkes­mässiga hygieniska verksamheter som finns inom Vaggeryds kommun. För detta betalar du en tillsynsavgift.

Egenkontroll

Du som driver hygienisk verk­samhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär att det ska finnas skriftliga rutiner för exempelvis städning, hygien och kemikalie­förvaring.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund