Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Så hanterar vi din information

Syftet med insamlingen

Vaggeryds Kommun har för avsikt att registrera uppgifterna som samlas in för bokning av tomt som leder till köpehandling för fastighet. Det som kommer registreras är personnummer, adress och fastighetsbeteckning. Vaggeryds kommun är den förvaltning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Mer information finns på www.vaggeryd.se.

Besöksadress:

Bangårdgatan 21
568 21
Skillingaryd.

Du kan också vända dig till dataskyddsombudet i Jönköpings kommun om du har frågor som rör dina rättigheter. Dataskyddsombudet övervakar att den ansvarige följer de lagar som rör behandlingen av personuppgifter.

Johan Isaksson, dataskyddsombud
Stadskontoret Jönköpings kommun
Telefon och mejl: 036 102 802, johan.isaksson@jonkoping.se

Stöd i lagen

Alla som behandlar personuppgifter måste ha stöd i lagen för detta. Hanteringen av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen GDPR. Det är tillåtet att registrera uppgifterna. Det anses av allmänt intresse för samhället att kommunens tjänster förbättras för att möta medborgarnas krav och se till att resurserna utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Så används uppgifterna om dig

Uppgifterna om dig får endast användas för avtalshantering för tomtbokning och köp av fastighet i Vaggeryds kommun. Uppgifterna får inte lämnas ut till någon annan utan sekretessprövning. De används endast för att få underlag till beslut och statistisk framställan.

Sekretess

Uppgifterna om dig skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut om det står klart att varken du eller någon närstående lider men om uppgifterna lämnas ut.

Säkerhet

Uppgifterna om dig i fastighetsarkivet, skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem. Bara den som är behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete får ha tillgång till dem. Det kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifterna.

Åtkomst

Behörig personal inom Kanslienheten har åtkomst till uppgifterna.

Lagringstid och gallring

Uppgifterna om dig i samband med tomtbokning, som leder till fastighetsköp, sparas i upprättad köpehandling för alltid i kommunens fastighetsarkiv.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att veta om uppgifter om dig finns i registret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna i elektronisk form.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.
  • Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandling av uppgifter om dig begränsas
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell