Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Grönsaker

Livsmedel, matförgiftning

För att vi ska må bra är det viktigt att maten håller den kvalitet den ska i affären eller på restaurangen. Det är miljö- och byggnämnden kontrollerar verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Miljö- och byggnämnden arbetar med den offentliga kontrollen. Vår uppgift är att kontrollera att livsmedelsverksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. Vi kontrollerar bland annat hygien, redlighet, märkning och verksamheternas egenkontroll. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska kunna äta säkra livsmedel, få den produkt de betalar för, samt veta vad varan innehåller.

Livsmedelsverksamhet

När en livsmedelsverksamhet ska starta, överlåtas eller byta ägare ska verksamheten registreras eller godkännas hos behörig kontrollmyndighet, som i de flesta fall är miljö- och byggnämnden. Ärendena handläggs av förvaltningens livsmedelsinspektör.

Matförgiftning

Matförgiftningar är vanligare än de flesta tror. Livsmedelsverket uppskattar att cirka 500 000 svenskar drabbas av matförgiftning varje år. Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen så snabbt som möjligt.

Uttrycket matförgiftning brukar användas om sjukdom eller besvär som man kan få när man ätit mat som hanterats fel, så att bakterier eller virus har kunnat växa till. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Vid anmälan görs en utredning för att försöka hitta smittkällan och därmed arbeta för att ingen annan ska drabbas av samma orsak. Att anmälan kommer in snabbt har stor betydelse eftersom då ökar möjligheten att utreda orsaken och förhindra att fler smittas.

Klagomål

Är du inte nöjd med ett livsmedel eller har synpunkter på livsmedelshanteringen ska du i första hand ta upp det med livsmedelsföretagaren. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-15

Sidansvarig:

Annie Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision