Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Inbjudan till markanvisning Östra strand

Vaggeryds kommun bjuder in till markanvisningstävling i två steg för området Östra Strand i Vaggeryds kommun.

Den här markanvisningen har ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa en tydlig koppling mellan naturen och kvartersmarken. Det är en
utmaning, vi vet! Nu vill vi se era tankar, idéer och visioner om att skapa kvarter, ett
område där naturen tillåts vara en naturlig del i det moderna boendet.

Det här ska bli något att prata om!

Bo med skogen – hur gör vi detta bäst?

Stadsbyggnadsbranschen är bra på att skapa energieffektiva hus, bygga i olika signum och hitta lösningar för olika tjänster eller mobilitet.
För oss handlar bo med skogen om att ha naturen och årstidsvariationerna inpå husknuten, att värna ett skogslandskap och möjliggöra livsmiljöer som skapar förutsättning för en hållbar livsstil. Naturliga kretslopp och ekosystemtjänster medvetandegörs i gestaltningen av privata, halvprivata och offentliga rum som skapar möjlighet för ökad gemenskap.

Hållbar livsstil

För oss handlar hållbar livsstil om att boende i området ska få ihop sitt vardagsliv på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Några saker som är viktiga i bostadsområdet Östra strand är frågor som mobilitet, delningsekonomi, energihushållning och biologisk mångfald. Nu är vi nyfikna på hur ni ser på möjligheterna till en hållbar livsstil på Östra strand! Ge oss era bästa lösningar och idéer!

Gemenskap

För oss är det viktigt att gemenskapen genomsyrar hela Östra strand. Gemenskapen mellan människa och natur men också gemenskapen mellan de människor som vistas här. Några saker som är viktigt är att kvarten skapas så att det möjliggör möten mellan människor, att alla känner tillhörighet och ansvar för bostadsområdet och att det upplevs som ett inkluderande område. En utmaning, javisst, men vi är säkra på att ni har flera idéer om hur det här kan bli verklighet!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ali Chit