Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Blåklocka

Miljö och klimat

Vaggeryds kommun arbetar för att miljöfrågorna ska vara en naturlig del i hela kommunens verksamhet och för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöprogram för Vaggeryds kommun

Miljöprogrammets är kommunens plattform för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Programmet är styrande för kommunkoncernens verksamheter inklusive de kommunala bolagen. Därutöver ska programmet vägleda och inspirera kommuninvånare, företag och organisationer. Programmet är handlingsinriktat och bidrar till att vi går från ord till handling. Det reviderade Miljöprogrammet del 2 mål och strategier antogs av kommunfullmäktige i april 2018 och gäller för perioden 2018-2021. Miljöprogrammet del 2 mål och strategier samlar miljöarbetets alla mål och strategier.

Miljöprogrammet del 3 handlingsplan beslutades under hösten 2018 i respektive nämnd och styrelse. I Handlingsplanen finns det åtgärder kopplade till varje mål som förvaltningar och bolag ska arbeta med. Åtgärderna kommer att vara delvis kommunens egna men även åtgärder från Länsstyrelsens olika åtgärds­program för miljömålen. Mer information om åtgärdsprogrammen hittar du via länken nedan.

I miljöprogrammet hittar du även miljöpolicy, miljöriktlinjer för alla anställda och strategier.

  1. Reviderat miljöprogram för Vaggeryds kommun PDF
  2. Populärversion miljöprogram 2018 Vaggeryds kommunPDF
  3. Miljöprogram rev del 3 HandlingsplanPDF
  4. Information om Länsstyrelsens arbete med miljö och klimat samt de olika åtgärdsprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör Vaggeryds kommun för klimatet?

Vi i Vaggeryds kommun är med och gör skillnad för klimatet. Världsnaturfonden har tagit fram ett antal kommunförändringar som kommuner kan genomföra för att minska utsläppen av växthusgaser och som gynnar den biologiska mångfalden. Vaggeryds kommun har antagit följande kommunförändringar:

Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Här finns också resultat och indikatorer på läns- och kommunal nivå. 

  1. Miljömålsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidragslista för att uppnå miljömålen

Det finns många möjligheter att få medel för att göra en insats för naturen och den biologiska mångfalden. Det gäller bara att känna till möjligheterna.

Länsstyrelsen har sammanställt en lista över de olika bidragsmöjligheterna som finns och vem de riktar sig mot. Listan uppdateras årligen för att vara så aktuell som möjligt.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson