Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Blåklocka

Klimat

Vaggeryds kommun arbetar med att begränsa klimatförändringarna och samtidigt anpassa kommunen för ett förändrat klimat.

Det finns en klimat- och energistrategi för Jönköpings län som Vaggeryds kommun står bakom. Strategin vision är att Jönköpings län ska vara ett klimatsmart plusenergilän 2045.

Vaggeryds kommun arbetar på olika sätt för att begränsa klimatpåverkan och mycket arbete sker tillsammans med andra.

Klimatrådet

Vaggeryds kommun deltar i det regionala klimatarbetet som leds av Länsstyrelsen. Det innebär bland annat att kommunen finns representerad i Klimatrådet av kommunstyrelsens ordförande. I klimatrådets beredningsgrupp deltar miljö- och hållbarhetsstrateg.

Koldioxidbudget för Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län har tillsammans med Klimatrådet i Jönköpings län tagit fram en koldioxidbudget för Jönköping län. Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid som släpps ut från fossila utsläpp i länet och hur snabbt utsläppen måste minska för att länet ska kunna fullgöra sin del av Parisavtalet.

Klimatveckan

Klimatrådet arrangerar den årliga klimatveckan som innehåller seminarier, utställningar och den stora klimatkonferensen.

Klimatpriset

Klimatrådet tar varje år emot nomineringar till Klimatpriset. Vem som helst är fri att nominera organisationer, personer och initiativ i Jönköpings län som bidrar till klimatprisets kriterier. Klimatpristagaren ska på ett förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision Klimatsmart plusenergilän eller på annat sätt bidra till klimatarbetet i länet.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Företag, organisationer, regioner och kommuner kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson