Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige. Du kan även se vår miljöredovisning digitalt i Vaggeryds kommun Miljöbarometer.

Miljöredovisning 2023

Vi har alla under 2023 påverkats av en omvärld som är orolig med krig i Europa, stigande inflation och kostnadsökningar samt att utvecklingen i att nå globala miljömål inte går åt rätt håll.

Vaggeryds kommuns miljöredovisning visar också att vi inte fullt ut går åt rätt håll i måluppfyllelse. Till viss del kan vi hänvisa till faktorer vi i ett kort perspektiv inte kan rå på menen det är samtidigt nedslående att vi inte presterar lite bättre.

För att nå Parisavtalet krävs att utsläppen i Jönköpings län minskar avsevärt från dagens nivåer. Fortsätter vi som bor och verkar inom Jönköpings län med utsläppen i samma takt som idag, har vi förbrukat vår totala koldioxidbudget inom sju år. För att koldioxidbudgeten ska räcka till 2045, behövs den årliga minskningstakten öka till 13,2 procent årligen med start 2023. Det är en betydande minskning jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. I Vaggeryds kommun är vi långt ifrån den minskning som krävs och vi bidrar inte på ett sådant sätt som vi borde.

Därför får miljöredovisningen fungera som en väckarklocka för var och en av oss inom kommunkoncernen. Faktum är att näringslivet ligger före oss och där går anpassningen snabbare. Det installeras laddstationer och byggs energilager samt i de flesta av våra företags affärsplaner så ligger minskad klimatpåverkan högst upp på offerten.

Vi ska också samtidigt som vi själva rannsakar oss ändå lyfta goda exempel inom kommunkoncernen. Matsvinnet fortsätter att minska, våra invånare reser mera kollektivt än tidigare och vi gör förbättringar inom energiområdet genom bland annat installera solceller på kommunens fastigheter och utför eftersatt underhåll.

Vaggerydssurret, en temavecka för pollinering, var ett lyckat samarbetsprojekt mellan kanslienheten, gata- parkenheten, biblioteken och Remida. Det genomfördes på Skillingaryds torg och kommer under 2024 genomföras i Vaggeryd.

Tekniska Nämnden har tilläggsköpt förnyelsebar el från vindkraft för kommunens elförbrukning.

Vårt energibolag VEAB genomför också historiskt stora investeringar i nytt värmeverk samt i att utnyttja spillvärme från industrin till uppvärmning.

Vårt gemensamma kommunalförbund SÅM ligger också i framkant i att minimera avfall samt göra det lätt att göra rätt. Vi återbrukar mera och vi återvinner på en smidigt och klimatnyttigt sätt.

Sammanfattningsvis så gör vi en hel del bra men vi kan bättre och intresset för miljöarbetet får inte bara vara vid skrivandet av ett miljöprogram eller formulering av miljömål.

Miljöarbetet måste få ett mera framskjutet fokus i vardagen hos alla i vår kommunkoncern, från politiker, chefer och medarbetare.

Och undertecknad är inte undantaget detta. Även jag kan prestera bättre för en hållbar värld för kommande generationer.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande (M)


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson