Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige. Du kan även se vår miljöredovisning digitalt i Vaggeryds kommun Miljöbarometer.

Miljöredovisning 2021

2021 var det sista året för genomförande av det tidigare miljöprogrammet som gällde 2018-2021. Nu har kommunfullmäktige antagit ett nytt miljöprogram som gäller mellan 2022-2025. Varje nytt miljöprogram tar det viktiga miljö- och klimatarbetet framåt och vi har en tydlig koppling mellan miljöprogram, kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030.

En stor händelse 2021 med koppling till rubriken i miljöprogrammet ”Det ska vara lätt att göra rätt” och mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” i Agenda 2030 var införande av FNI (fastighetsnära insamling) i Vaggeryds kommun. 92,4 % av hushållen har anslutit sig till systemet där vi samlar in matavfall som blir till biogas och biogödsel. Det bidrar även till de åtagande vi är överens om i länet för att uppnå klimatmål. Vi samlar också in glas, metall, papper, plast samt tar också hand om alla hushållsbatterier och glödlampor. Kundnöjdheten är stor samtidigt som det ökar ett påtagligt miljömedvetande och verkligen lever upp till rubriken ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

En paradox i miljöredovisningen är viktig att notera nämligen att flera stora industrier har anslutit sig till fjärrvärmenätet under 2021 vilket är mycket glädjande. Samtidigt slår våra nuvarande värmeverk i taket när det gäller värmeproduktion och får använda en hel del olja för att klara värmeleveransen. Så väldigt kortsiktigt i en redovisning blir det sämre men allt eftersom nytt fjärrvärmeverk tas i bruk så blir miljönyttan väldigt stor i en framtid.

Kommunens kostverksamhet går också framåt. Fler tillagningskök ger många positiva erfarenheter bland annat minskat matsvinn. Vi serverar också en hög andel ekologisk och närproducerad mat.

Våra resvanor lär fortsätta att förändras, rekordhöga priser på drivmedel skyndar på omställningen till mer kollektivtrafik vilket vi har goda förutsättningar för i nord/sydlig riktning.

Detta var ett litet axplock i vad som bör uppmärksammas i en miljöredovisning. Läs och fundera och inspireras av vad kan jag bidra till och vad kan vi göra tillsammans för att ytterligare förbättra vårt miljö- och klimatarbete. Allt för en bra framtid för oss själva och kommande generationer.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Denis Hodzic