Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Miljöredovisning

Vaggeryds kommuns miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att genomföra miljöprogrammet och uppnå kommunens miljömål. Miljöredovisningen behandlas varje år i april av kommunfullmäktige.

Miljöredovisning 2017

Miljöarbetet tog nya kliv framåt under 2017. Intresset för och kunskapen om miljö och klimatfrågor ökar ständigt och miljöarbetet är numera väl integrerat och systematiserat i hela Kommunkoncernen. Endast 8 av 105 åtgärder i miljöprogrammet har inte påbörjats, vilket innebär att arbetet med åtgärderna fungerar väl.

Den största utmaningen kommunen står inför är att begränsa klimatpåverkan genom att sänka utsläppen av växthusgaser. Transportsektorn är den största användaren av fossila bränslen och det är viktigt att kommunen är pådrivande för att påskynda övergången till fossilfria bränslen.

Avfallshantering

Under 2017 så tog Vaggeryds kommun ett nytt strategiskt grepp inom avfallshanteringen. Andelen återanvänt och återvunnet material måste öka för att vi ska kunna hushålla med våra framtida resurser. I och med bildandet av SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) som är ett kommunalförbund inom GGVV-kommunerna skapade vi förutsättningar för fastighetsnära insamling av material. Inom SÅM kan vi också samla och utveckla kunskap och teknik inom avfallsområdet.

Elbilar

Laddstolpar för elbilar som kan nyttjas av allmänheten finns nu uppsatta vid Coop i Vaggeryd och vid Hemköp i Skillingaryd. Kommunens fordonsflotta utökas med fler elbilar och hydridbilar.

Kemikalieklok förskola

Arbetet med kemikalieklok förskola är i full gång och flertalet förskolor har rensat ut gamla plastleksaker och andra farliga ämnen. All personal inom förskolan har genomgått utbildning i att bli kemikaliekloka.

Solceller

På Skillingaryds arena, Vaggeryds sim- och sporthall och på Hjortsjöskolan har det installerats 3 stycken solcellsanläggningar. Anläggningarna ingår i Solmatchen som anordnas av Klimatrådet under 2017-2018.

För att få inspiration och vägledning i olika energilösningar så är ett besök på Energicentrum A6 Jönköping att rekommendera.

Detta var några axplock ur miljöredovisningen 2017 där vi redovisar arbetet utifrån Vaggeryds kommuns perspektiv. Miljö- och klimatarbetet är viktigt ur ett globalt perspektiv och vi har alla ett ansvar i att skapa en hållbar värld så att kommande generationer kan skapa sin ljusa framtid. Trots allt har vi bara en planet och den planeten ska vi vara rädd om.

Gert Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-09

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision