Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Minska matsvinnet

Sallad.

I Vaggeryds kommuns miljöprogram har kommunfullmäktige antagit ett mål om att minska matsvinnet med 40 % på förskolor, skolor och äldreboenden från 2018 till år 2025.

Under perioden 2019 - 2023 genomfördes ett projekt för att minska matsvinnet. Kommunen beviljades drygt 240 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att under 4,5 år kunna arbeta med att minska matsvinnet i våra verksamheter.

Projektet Minska matsvinnet innebar att kostpersonal, förskolepersonal och omvårdnadspersonal tillsammans arbetade för att minska matsvinnet i alla led, från inköp och planering, till tillagning och förvaring och slutligen vid servering och omhändertagande. En annan del i projektet var att arbeta utåtriktat med information till föräldrar, allmänhet och politiker kring hur vi alla kunde minska vårt matsvinn både hemma och på våra arbetsplatser.

Resultat

Mål 1 - minska matsvinnet

Mål 1 är att minska matsvinnet från förskola, skola och äldreboende med 20 %. I skola och förskola har matsvinnet mätts under vår och höstterminen mellan 2019-2023. Mätningarna visar att matsvinnet har minskat med 34 %.

Äldreboendena har inte mätt lika frekvent som skola och förskola. Under 2019 genomfördes matvinnsmätningar varje månad vid restaurang Linnea vid ett av äldreboendena. Under 2019 minskade matvinnet med 47 %. Under 2022-2023 började restaurangerna vid äldreboendena sälja matsvinnslådor till personalen. I snitt säljs det drygt 40 matsvinnslådor varje månad.

Mål 2 - kommunikationsinsatser

Mål 2 är att utföra kommunikationsinsatser riktade till föräldrar, allmänhet och övriga kommunanställda. Under projektperioden har ett flertal kommunikationstillfällen utförts. Kommunen har pratat matsvinn på marknadsdagar i kommunen, haft inspirationsföreläsningar för anställda och allmänhet, haft utställningar på biblioteket samt kommunicerat i våra digitala kanaler.

Mål 3 - gröna måltider

Mål 3 är att börja arbeta med grönare måltider som syftade till att öka mängden säsongsbetonade livsmedel (främst grönsaker) och att kunna servera en vegetarisk rätt i veckan.

2018 serverades 38 maträtter med fläskkött, 54 maträtter med nötkött och 21 vegetariska. 2022 serverades 25 maträtter med fläskkött, 52 maträtter med nötkött och 46 vegetariska. Från och med 2022 har fläsk- och nöträtter drygats ut med 40 % grönsaker och baljväxter.

Måltidsmiljö

Under 2022 satsade skolan och äldreboendena på att förbättra måltidsmiljön för sina gäster. Högtalare installerades i restaurangerna för att kunna spela bakgrundmusik för att skapa en trevligare måltidsmiljö. På äldreboendena dukades med ljus på bordet och vita dukar. Dessa åtgärder gav en förbättrad måltidsmiljö och ökade aptiten hos både brukare och elever.

Genomförda aktiviteter i projektet Minska matsvinnet

Stjärnkocken Paul Svensson till Vaggeryd

Den 4 mars 2020 hade vi stjärnkocken Paul Svensson på besök i Vaggeryds kommun som höll två inspirationsföreläsningar om hållbar mat och matsvinn. Den ena föreläsningen riktade sig till kökspersonalen i Vaggeryds kommun där vi även bjöd in kökspersonal från alla länets kommuner. Den andra föreläsningen riktade sig till allmänheten och båda tillfällena var i stort sett fullsatta!

Tävla i matsvinn på Vaggerydsdagen 2019

På Vaggerydsdagen i maj 2019 pratade vi matsvinn i kommuntältet. Kökspersonalen från skolan bjöd på bröd bakat av gårdagens gröt, päronkompott på lite ledsna frukter och smoothie på överbliven frukt. Besökarna fick testa sina kunskaper om matsvinn i en tävling där olika livsmedel skulle sorteras in i vad som kunde ätas och vad som skulle kastas.

Nominerade till flera priser

Vårt arbete med matsvinn har spridit sig som ett gott exempel både i länet och i landet.

 • 2019 Vaggeryds kommuns arbete med att minska matsvinnet nominerat till Jönköpings läns klimatpris.
 • 2019 vann Café Fenix på gymnasieskolan kommunens interna miljöpris för sitt hållbarhetsarbete och fokus på matsvinn.
 • 2021 nominerades arbetetet med minskat matsvinn till det nationella miljöstrategipriset.
 • 2021 vår projektet ett hedersomnämnade vid utdelningen av Klimatpriset: "Genom att ta ett helhetsgrepp om matsvinnet i kommunens verksamheter, visar Vaggeryds kommun hur en liten kommun kan göra ett stort avtryck i en global fråga. Vaggeryds kommun matsvinnsarbete är strategiskt, välutvecklat och engagerande - både för förskolebarn, pedagoger, måltidspersonal och även kommunens invånare. Vaggeryds kommuns modell för matsvinnsarbete kan med framgång spridas till andra kommuner och verksamheter för att minska matsvinnet."

Spridningskonferens 2023 med gästföreläsare Lisa Lemke

11 maj 2023 genomfördes spridningskonferens i Teatersalongen i Skillingehus där Vaggeryds kommun där presenterade sitt arbete för att minska matsvinnet. Konferensen drog besökare från Vaggeryds kommun såväl som andra kommuner runt om i regionen.

Under två timmar delades erfarenheter och kunskap om hur man kan minska matsvinnet i alla led, från inköp och planering till tillagning och förvaring, och till sist vid servering och omhändertagande.

Gästföreläsaren Lisa Lemke, som är författare, tv-kock och krögare, höll även en viktig föreläsning om betydelsen av den offentliga måltiden.

Genomförda aktiviteter inom barn- och utbildningsförvaltningen

Sedan starten har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska matsvinnet (listan uppdateras under projektets gång).

 • Som en stor del i arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen delat upp kostverksamheten i 3 med en kökschef för varje område. Det har bidragit till att rutiner och förändringar kan genomföras på ett bättre sätt. De kan numera mer regelbundet följa upp rutiner kring matsvinn och göra handlingsplaner utefter resultatet.
 • Verksamheten arbetar kontinuerligt med matsvinnsmätningar för att följa upp och ha ett reslutat att förhålla sig till. Resultatet använder de sedan som individuella mål för kommande matsvinnsvägning. På så vis utvecklas arbetsrutinerna kring beställningar, upplagning och servering.
 • I det digitala kostprogrammet "Matilda" lägger de in rekommenderade vikter och portionsstorlekar, allt för att reglera matbeställningar så det kommer närmare verkligheten.
 • Bordspratare finns i skolresturangerna för att uppmärksamma matgästerna om matsvinn. De uppmanar bland annat gästerna att ta så mycket mat som de orkar äta.
 • Verksamheten lägger också in följdsamhet i maträtterna, vilket ger utrymme för eventuella matrester att komma till användning i andra maträtter.
 • På intranätet jobbar med med att inspirera och lägger ut mellanmålsförslag.
 • De medverkar vid olika typer av evenemang och visar upp hur de jobbar i skolan och skolan med att minska matsvinnet.
 • Alternativrätter serveras på de stora skolorna samt tillagningskök. Här finns det alltid utrymme för nya kreativa rätter som kommer från matsvinn.
 • På café Fenix tar de tillvara matsvinn genom att göra mackor med matiga pålägg, baka och sallader.
 • Anpassar redskap och serveringsfat för att inte ställa fram för mycket mat på en gång.

Genomförda aktiviteter inom socialförvaltningen

Sedan starten har socialförvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska matsvinnet (listan uppdateras under projektets gång).

Mål

Socialförvaltningens mål har varit att mäta kantinsvinn från enheter efter frukost och lunch samt från restaurangen Linnéa. Därtill lade de också till:

 • Vägning och registrering av svinn från kantiner efter kvällsmaten. Samtliga enheter lägger svinnet i plasthinkar som vägs och registreras av köken.
 • Serveringssvinn från enheterna hälls i kantiner respektive plasthinkar och returneras till köken för vägning och registrering.
 • Försäljning av ”Svinnlåda” till medarbetare inom Äldreomsorgen, mat som inte lämnat köket under lunchen kyls ner och packas för försäljning.

Utfall

Mätning av kantinsvinn från enheter bromsades på grund av Corona och osäkra rutiner under april/maj 2020 gällande Furugården. Arbetet kom igång igen under juni 2020 med undantag för de enheter som hade coronasmitta, då vi endast levererar engångsportioner till dessa avdelningar.

 • Verksamheten har ett stabilt läge av svinn gällande lunchkantiner. Mätning av kvällsmaten har inte kommit igång helt på Furugården på grund av Corona. På grund av corona har de inte heller kunnat mäta av serveringssvinn från enheterna. Målet är att göra det under hösten 2021, alternativt 2022.
 • Sörgården har lyckats minska svinnet gällande kvällsmaten med ca. 30 %.

De har fortsatt en positiv trend när det gäller att minska på matsvinnet. Dock inte lika mycket som initialt vilket tyder på att de hamnat på en bra nivå, där målet är att bibehålla samma nivå. När det kommer till kantinsvinnet i restaurangerna så har de minskat då åtgärder med mindre kantiner/bleck gett effekt.

Sälja ”svinnlådor"

Projektet att sälja ”svinnlådor” till personal inom Socialförvaltningen kom igång på under vecka 6 2020 och initiativet togs emot positivt. Med tanke på arbetet med att minska matsvinnet blev antalet svinnlådor till försäljning begränsat och har varierat från dag till dag.. Tyvärr avbröts projektet då restaurangverksamhet stängdes vecka 9 på grudna v Covid-19. Under perioden såldes totalt 16 svinnlådor.

Från oktober 2020 så fick man återigen möjlighet att köpa svinnlådor men då av de kylda lådorna på Sörgården.

Nyhetsartiklar om matsvinn på webbplatsen

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson