Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Minska matsvinnet

Sallad.

I Vaggeryds kommuns miljöprogram har kommunfullmäktige antagit ett mål om att minska matsvinnet med 40 % på förskolor, skolor och äldreboenden från 2018 till år 2025. Kommunen har beviljats drygt 240 000 kronor i bidrag från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet för att under 4,5 år kunna arbeta med att minska matsvinnet i våra verksamheter.

Projektet Minska matsvinnet kommer dels innebära att kostpersonal, förskolepersonal och omvårdnadspersonal tillsammans arbetar för att minska matsvinnet i alla led, från inköp och planering, till tillagning och förvaring och slutligen vid servering och omhändertagande. En annan del i projektet är att arbeta utåtriktat med information till föräldrar, allmänhet och politiker kring hur vi alla kan minska vårt matsvinn både hemma och på våra arbetsplatser. På den här sidan kommer du kunna följa vårt arbete med att minska matsvinnet samt hitta tips på hur du som individ kan bidra.

Genomförda aktiviteter generellt

Stjärnkocken Paul Svensson till Vaggeryd

Den 4 mars 2020 hade vi stjärnkocken Paul Svensson på besök i Vaggeryds kommun som höll två inspirationsföreläsningar om hållbar mat och matsvinn. Den ena föreläsningen riktade sig till kökspersonalen i Vaggeryds kommun där vi även bjöd in kökspersonal från alla länets kommuner. Den andra föreläsningen riktade sig till allmänheten och båda tillfällena var i stort sett fullsatta!

Tävla i matsvinn på Vaggerydsdagen 2019

På Vaggerydsdagen i maj 2019 pratade vi matsvinn i kommuntältet. Kökspersonalen från skolan bjöd på bröd bakat av gårdagens gröt, päronkompott på lite ledsna frukter och smoothie på överbliven frukt. Besökarna fick testa sina kunskaper om matsvinn i en tävling där olika livsmedel skulle sorteras in i vad som kunde ätas och vad som skulle kastas.

Nominering till flera priser

Vårt arbete med matsvinn har spridit sig som ett gott exempel både i länet och i landet. 2019 blev Vaggeryds kommuns arbete med att minska matsvinnet nominerat till Jönköpings läns klimatpris. Samma år vann Café Fenix på gymnasieskolan kommunens interna miljöpris för sitt hållbarhetsarbete och fokus på matsvinn.

Genomförda aktiviteter inom barn- och utbildningsförvaltningen

Sedan starten har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska matsvinnet (listan uppdateras under projektets gång).

 • Som en stor del i arbetet har barn- och utbildningsförvaltningen delat upp kostverksamheten i 3 med en kökschef för varje område. Det har bidragit till att rutiner och förändringar kan genomföras på ett bättre sätt. De kan numera mer regelbundet följa upp rutiner kring matsvinn och göra handlingsplaner utefter resultatet.
 • Verksamheten arbetar kontinuerligt med matsvinnsmätningar för att följa upp och ha ett reslutat att förhålla sig till. Resultatet använder de sedan som individuella mål för kommande matsvinnsvägning. På så vis utvecklas arbetsrutinerna kring beställningar, upplagning och servering.
 • I det digitala kostprogrammet "Matilda" lägger de in rekommenderade vikter och portionsstorlekar, allt för att reglera matbeställningar så det kommer närmare verkligheten.
 • Bordspratare finns i skolresturangerna för att uppmärksamma matgästerna om matsvinn. De uppmanar bland annat gästerna att ta så mycket mat som de orkar äta.
 • Verksamheten lägger också in följdsamhet i maträtterna, vilket ger utrymme för eventuella matrester att komma till användning i andra maträtter.
 • På intranätet jobbar med med att inspirera och lägger ut mellanmålsförslag.
 • De medverkar vid olika typer av evenemang och visar upp hur de jobbar i skolan och skolan med att minska matsvinnet.
 • Alternativrätter serveras på de stora skolorna samt tillagningskök. Här finns det alltid utrymme för nya kreativa rätter som kommer från matsvinn.
 • På café Fenix tar de tillvara matsvinn genom att göra mackor med matiga pålägg, baka och sallader.
 • Anpassar redskap och serveringsfat för att inte ställa fram för mycket mat på en gång.

Genomförda aktiviteter inom socialförvaltningen

Sedan starten har socialförvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska matsvinnet (listan uppdateras under projektets gång).

Mål

Socialförvaltningens mål har varit att mäta kantinsvinn från enheter efter frukost och lunch samt från restaurangen Linnéa. Därtill lade de också till:

 • Vägning och registrering av svinn från kantiner efter kvällsmaten. Samtliga enheter lägger svinnet i plasthinkar som vägs och registreras av köken.
 • Serveringssvinn från enheterna hälls i kantiner respektive plasthinkar och returneras till köken för vägning och registrering.
 • Försäljning av ”Svinnlåda” till medarbetare inom Äldreomsorgen, mat som inte lämnat köket under lunchen kyls ner och packas för försäljning.

Utfall

Mätning av kantinsvinn från enheter bromsades på grund av Corona och osäkra rutiner under april/maj 2020 gällande Furugården. Arbetet kom igång igen under juni 2020 med undantag för de enheter som hade coronasmitta, då vi endast levererar engångsportioner till dessa avdelningar.

 • Verksamheten har ett stabilt läge av svinn gällande lunchkantiner. Mätning av kvällsmaten har inte kommit igång helt på Furugården på grund av Corona. På grund av corona har de inte heller kunnat mäta av serveringssvinn från enheterna. Målet är att göra det under hösten 2021, alternativt 2022.
 • Sörgården har lyckats minska svinnet gällande kvällsmaten med ca. 30 %.

De har fortsatt en positiv trend när det gäller att minska på matsvinnet. Dock inte lika mycket som initialt vilket tyder på att de hamnat på en bra nivå, där målet är att bibehålla samma nivå. När det kommer till kantinsvinnet i restaurangerna så har de minskat då åtgärder med mindre kantiner/bleck gett effekt.

Sälja ”svinnlådor"

Projektet att sälja ”svinnlådor” till personal inom Socialförvaltningen kom igång på under vecka 6 2020 och initiativet togs emot positivt. Med tanke på arbetet med att minska matsvinnet blev antalet svinnlådor till försäljning begränsat och har varierat från dag till dag.. Tyvärr avbröts projektet då restaurangverksamhet stängdes vecka 9 på grudna v Covid-19. Under perioden såldes totalt 16 svinnlådor.

Från oktober 2020 så fick man återigen möjlighet att köpa svinnlådor men då av de kylda lådorna på Sörgården.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson