Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Säker strålmiljö

Miljömålen "Säker strålmiljö" och "Skyddande ozonskikt" är två av Sveriges 16 miljömål.

Ett av Sveriges 16 miljömål heter Säker strålmiljö och innebär att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. Ett annat miljömål Skyddande ozonskikt innebär att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. När ozonskiktet tunnas ut ökar den skadliga strålningen och påverkar oss människor negativt.

I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, solen, naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi drar nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och uran i kärnkraftsreaktorer.

UV-strålningen från solen och i solarier kan vara skadlig om den sker i för hög dos. Exponeringen för UV-strålning är den främsta orsaken till att fler fall av hudcancer diagnosticeras. För att vända trenden måste människors exponering minska, vilket kräver en förändring av människors attityder till solande kopplat till skönhetsnormer och solskyddsbeteende.

Sunda vanor i solen

För att skydda dig mot solens strålar:

  • Sök skugga mellan kl 11-15 när solen är som starkast
  • Skydda huden med kläder
  • Använd solskyddsmedel (minst 30) med hög faktor där kläder inte skyddar
  • Sola inte solarium
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson