Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Trädtoppar där solljuset strilar igenom.

Skyddsvärda träd

Det finns många anledningar till att träd är skyddsvärda. Gamla, grova träd hyser en stor mångfald av arter men också yngre träd som ska ta vid när de gamla träden dör, är skyddsvärda för att skapa kontinuitet. Likaså är träd som blommar och sätter bär eller frukt skyddsvärda då de ger föda åt humlor, bin och fåglar med mera. Andra träd som är skyddsvärda är hamlade träd, alléträd och döda träd.

Särskilt skyddsvärda träd

Vissa kategorier av skyddsvärda träd har pekats ut av Naturvårdsverket som särskilt skyddsvärda och kan beskrivas som särskilt värdefulla. Både levande och döda träd kan vara särskilt skyddsvärda. Dessa har ett visst juridiskt skydd. Med särskilt skyddsvärda träd menas:

  • Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd (130 cm upp på stammen).
  • Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år, övriga äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd och med utvecklad hålighet i stammen.

Inventering av särskilt skyddsvärda träd

Mellan 2006 och 2018 har Länsstyrelsen i Jönköpings län inventerat cirka 170 000 skyddsvärda träd i alla kommuner i länet. Ett urval av fyra grova träd i Vaggeryds kommun har gjorts. Dessa kan du som du se på sidan länsstyrelsens webbplats.

Nedtagning av skyddsvärda träd

Ibland inkommer önskemål om nedtagning av träd till kommunen. När du vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt skulle påverka särskilt skyddsvärda träd ska du göra en anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6 § Miljöbalken till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. En väsentlig påverkan innebär avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern från stammen. Mer information om detta kan du läsa här (lägg in bifogad pdf).

Vad gör Vaggeryds kommun?

Under 2020-2022 beviljades Vaggeryds kommun 240 000 kr från Länsstyrelsen i LONA-bidrag för att arbeta med att frihugga skyddsvärda träd och kommunicera kring skyddsvärda träd. En inventering och bedömning av ca 175 skyddsvärda träd på kommunal mark har genomförts. Träden har mätts och bedömts med avseende på naturvärden, risker och skador. Under 2022 frihöggs skyddsvärda träd i Hok och Bondstorp för att öka trädens möjlighet till fri utveckling.

Under 2020-2021 pågick ett samarbetsprojekt med kommunens förskolor. Varje förskola fick ett varsitt skyddsvärt träd nära sin förskola som sitt kompisträd. Trädet besöktes av barngrupper minst 1 gång per årstid. Förskolorna dokumenterade trädet på valfritt sätt och alla deltagande förskolor fick ett äppelträd planterat på sin gård. Syftet var att lära barn och pedagoger mer om skyddsvärda träd och om träd överlag.

Under 2022 har informationsskyltar satts upp vid ca 25 skyddsvärda träd i kommunen. Det är ett sätt att informera allmänheten om de skyddsvärda träden och dess värde.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson