Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Grästrimmning

Vattennära mötesplatser

I mars 2018 tog kommunstyrelsen beslut om hur arbetet med att utveckla vattennära mötesplatser längs Lagan i Vaggeryds kommun de kommande åren ska genomföras. Syftet med programmet är bland annat att öka attraktionskraften av Lagan och dess omgivningar.

För att ta fram utvecklingsprogrammet har flera inventeringar genomförts. Natur- och kulturvärden har kartlagts. Dessutom har markägare, föreningar med flera fått ge synpunkter på programmet. Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser vill skapa en samsyn i kommunen för en strategisk hållbar utveckling av området kring Lagan. Genom programmets strategier ska Lagan-områdets kvaliteter, möjligheter och mervärden för människor och miljön stärkas.

Utvecklingsprogrammets syfte

  • Öka attraktionskraften bland annat genom att skapa unika vattennära mötesplatser vid Lagan.
  • Samsyn för att bevara och stärka nätverk av natur och vattendrag i landskapet som skapar fungerande livsmiljöer för växter och djur och välbefinnande för människor.
  • Samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från historiska miljöer.
  • Skapa förutsättningar för upplevelser nu och i framtiden.
Första sidan av dokumentet Vattennära mötesplatser

Utvecklingsprogrammet följs nu upp med att konkreta åtgärdsplaner kommer tas fram etappvis mellan Östra lägret och Östermoskogen. Åtgärderna syftar till att stärka Lagans identitet och vår  relation till Lagan genom till exempel tydligare information om Lagan och vilka ekosystemtjänster Lagan kan erbjuda. Men det handlar också om att skapa olika typer av mötesplatser där möjligheter till upplevelser och aktiviteter kan ges.

Information om de olika etapperna kommer att presenteras successivt som nyheter på webbplatsen. Första etappen påbörjades innan programmet fastställdes genom LONA-projektet Natur- och kulturled Skillingaryd. Andra etappen är Södra Park-området och kommer att genomföras under hösten och vintern 2018-2019.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson