Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – bygga, bo och miljö

Nyheter i kronologisk ordning från Bygga bo och miljö.

 • Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten

  Från och med 1 januari 2024 ska trädgårdsavfall sorteras från annat avfall och komposteras eller lämnas på någon av kommunens sortergårdar. Trädgårdsavfall får alltså inte längre eldas på tomten och påsk- eller valborgsmässoeldar kräver dispens från kommunen.
 • Inbjudan till markanvisning Östra strand

  Vaggeryds kommun bjuder in till markanvisningstävling i två steg för området Östra Strand.
 • Se upp vid förfrågan från företag som vill spola avlopp

  Ett okänt företag har kontaktat fastighetsägare i kommunen och påstått att det är dags att spola ledningsnätet. Vi vill uppmärksamma att det inte finns något krav från Vaggeryds kommun att spola eller filma fastigheters privata avlopp.
 • Samråd gällande vattentjänstplan för Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tagit fram en vattentjänstplan och tekniska nämndens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2024-01-09 § 5 att godkänna samrådsförslag till vattentjänstplan och skicka ut vattentjänstplanen på samråd.
  Härmed erbjuder vi därför alla berörda möjlighet att inkomma med synpunkter på vattentjänstplanen under samrådstiden.
 • Miljö- och bygg e-tjänst är igång

  Från och med 1 januari 2024 så kan du via miljö- och byggs e-tjänst göra ansökningar/anmälningar och beställningar vad gäller bygga, bo och miljö.
 • Kalkning av sjöar och vattendrag, start vecka 43

  Den 25 oktober påbörjas kalkning av sjöar och vattendrag i Vaggeryds kommun.
 • Kampen mot matsvinnet fortsätter

  Internationella matsvinnsdagen infaller den 29 september varje år.
 • Tre av tolv nominerade till klimatpriset från Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun är stolta över att tre av de tolv nomineringarna till Klimatpriset kommer från Vaggeryds kommun. Klimatpriset delas ut under Klimatveckan 16-22 oktober 2023.
 • Så minskade Vaggeryds kommun matsvinnet med 33%

  På torsdagseftermiddagen hölls en spridningskonferens i Teatersalongen i Skillingehus där Vaggeryds kommun där presenterade sitt arbete för att minska matsvinnet. Konferensen drog besökare från Vaggeryds kommun såväl som andra kommuner runt om i regionen.
 • Nu kan du boka tomt i Skillingaryd och Hok

  Från torsdag 4 maj 2023 kl 10.00 kan du boka en tomt för småhusbyggnation i Skillingaryds tätort och Hoks tätort.
 • Inbjudan till markanvisningstävling

  Vaggeryds kommun bjuder in till att lämna anbud för markanvisning avseende fastigheterna Ljungdala 10 och Kometen 1 för utbyggnad av flerbostadshus.
 • Lokaler och lägenheter att hyra

  Just nu har vi följande objekt i kommunens fastigheter lediga för uthyrning.
 • Renovering av gärdsgården vid Tolvabron i Vaggeryd är igång

  Ett medborgarförslag och tekniska kontorets beslutsamhet att hitta rätt kompetens för arbetet gör att gärdsgården vid Tolvabron i Östermoskogen äntligen kan iordningsställas.
 • Anläggningsstart för bostadsområdena Sörgården i Skillingaryd och Hok norra

  I slutet av november påbörjar tekniska kontoret arbetet med att anlägga gata, vatten, avlopp samt tomter enligt de antagna detaljplanerna, Sörgårdsområdet norra delen samt del av Hok 2:110.
 • Använd din eldstad på ett tryggt och säkert sätt

  När energipriserna nu går upp är det många som ser eldstaden därhemma som ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Var försiktig med hur och vad du eldar så ser du till att det blir både varmare och tryggare hemma.
 • Vattenskada i nybyggnation av Sörgårdsskolan

  Lördagen 10 september upptäcktes en omfattande vattenskada i nybyggnationen av Sörgårdsskolan i Skillingaryd.
 • Tekniska kontoret bygger om Vårbäcksstigen i Vaggeryd

  För att förebygga framtida driftstörningar på ledningsnätet kommer tekniska kontoret mellan sommaren och vintern 2022 att byta ut vatten- och avloppsledningar på Vårbäcksstigen mellan Södra parkvägen och Hagagatan i Vaggeryd. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå i ungefär sex månader.
 • Nu bekämpar vi jättebalsamin

  Jättebalsamin är en invasiv och främmande växtart som är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Den kan bli upp till 2.5 meter hög och blommar i juni-juli med stora vita eller rosa blommor. Under sommaren ska arbetsmarknadsenheten på Vaggeryds kommun genomföra bekämpningsinsatser på tre kommunal platser där jättebalsamin växer.
 • Vaggeryd klättrar i miljöranking

  Vaggeryds kommun har klättrat med 18 placeringar från plats 81 till 63 i tidningen Aktuell hållbarhets kommunranking 2022.
 • Miljötips mars – Hittar du vårens första humla?

  Nu är det ganska kallt och på vissa ställen ligger snön kvar på marken. Men när snön smälter dröjer det inte längre förrän humlorna dyker upp. Först att vakna är drottningarna.
 • Tekniska kontoret påbörjar röjning och gallring av kommunal skog i Hok

  Den 14 februari börjar tekniska kontoret att röja och gallra kommunal skog i Hoks samhälle. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren.
 • Miljövårdspriset tilldelas Emma Adelöw

  Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela 2021 års miljövårdspris till Emma Adelöw som startat en ”Ge och ta”-grupp på Facebook.
 • Miljötips oktober – Fira en miljösmart Halloween

  Oavsett om du firar Halloween eller inte så kan det vara trevligt att ha en pumpalykta utanför huset. Här kommer ett miljösmart tips på hur du kan ta tillvara hela pumpan, både skalet och innehållet. Ett smart sätt att minska matsvinnet!
 • Hjälp oss att minska spridningen av invasiva främmande arter

  En naturlig spridning av arter sker mellan olika land- och vattenområden och varje år kommer nya arter med egen kraft till Sverige. Samtidigt kommer det även så kallade främmande arter till Sverige som bara hittar hit med människans hjälp, ibland sker spridningen avsiktligt och ibland av misstag. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen och för viktiga verksamheter i samhället. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.
 • Nu planteras äppelträd på förskolorna

  Några förskolor i Vaggeryds kommun har det senaste året jobbat med skyddsvärda träd. Nu har de fått plantera ett eget äppelträd på förskolans gård.
 • Film samråd detaljplan Smultronet 2 med flera

  I filmklippet nedan kan du titta på en presentation av samrådsförslaget för Smultronet 2 m.fl. i Skillingaryd.
 • Vaggeryds kommun är finalist till Klimatpriset 2021

  Vaggeryds kommun har utsetts till en av finalisterna till att vinna länets Klimatpris 2021 för arbetet med att minska matsvinnet.
 • Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

  Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande eller skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag av anmälningsplikten.
 • Var uppmärksam vid samtal om ventilation

  Fastighetsägare i Vaggeryds kommun har blivit uppringda av en eller flera aktörer som uppger sig representera företag som utför rengöring av ventilationskanaler i privatbostäder.
 • Störande kajor och andra fåglar, det här kan du som fastighetsägare göra

  Miljö- och byggförvaltningen får ofta klagomål på störande kajor och andra fåglar. Ett långsiktigt sätt att lösa problemet är att på olika sätt göra så att fåglarna inte trivs. Så kan du som fastighetsägare göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar.
 • Samråd planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd

  I filmklippet kan du titta på en presentation av planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd.
 • Varning för bedragare

  Se upp för bedrägerier. Handläggare från kommunen begär aldrig inloggningsuppgifter till din bank. Ingen från vården kontaktar dig oväntat angående vaccination för att be dig att identifiera dig med till exempel bankdosa.
 • Varför ska vi välja klimatsmart skolmat?

  Skolrestaurangerna i Vaggeryds kommun serverar ungefär 3000 portioner om dagen och har sedan en tid arbetat för att måltiderna ska bli mer klimatsmarta. Men vad betyder det egentligen?
 • Resultat från miljöteknisk undersökning Sörgårdsområdet

  En fördjupad undersökning visar att föroreningshalterna vid Sörgårdsområdet är relativt låga, men att föroreningssituationen bör utredas vidare.
 • Resultat från markmiljöundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd

  Resultatet av en utförd markmiljöundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd visar på föroreningar i marken. Risken att människor exponeras för förorenade deponimassor bedöms vara liten vid normal lek och vistelse på innergården.
 • Har du Vårkoll 2021?

  Efter en lång och rejäl vinter kommer förstås våren, men när den når olika delar av landet kan vi inte veta i förväg. Rapportera in hur långt blomning och lövsprickning har kommit den 30 april – 1 maj.
 • Vi planterar för hållbara samhällen

  Vi förvandlar Skillingaryds gråa torg under en vecka till ett grönt uteklassrum.
 • Fiberduk ska bekämpa sjögull i Hokaån

  Vaggeryds kommun har påbörjat bekämpningen av den främmande och invasiva arten sjögull i Hokaån i Hok. Svart fiberduk uppspänd på aluminiumramar flyter ute på vattnet och överlappar flytande duk längre in vid strandkanten. Tanken är att denna konstruktion av fiberduk ska hindra solljus från att ta sig ner till vattenväxten sjögull som då dör ut.
 • Dags att anmäla sig till årets Skräpplockardagar i Vaggeryds kommun

  Intresset brukar vara stort för att delta i Skräpplockardagarna, barnens stora kampanj mot nedskräpning. Förra året var det fler än 1500 som anmälde sig – kan vi bli fler i år?
 • Tomter för nybyggnation släpps i Skillingaryd, Sörgårdsområdet

  Onsdag den 31 mars 2021, kl. 08:00, släpper kommunen 12 tomter på Sörgårdsområdet i Skillingaryd som du kan köpa för att bygga hus på.
 • Nya bostäder i Vaggeryd

  Vaggeryds kommun växer och fler bostäder kommer att byggas. Markanvisningar har tilldelats för byggnation av hyres- och bostadsrätter på Götarps hage.
 • Var tvättar du din bil?

  Bilar som tvättas på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Titta gärna på någon av filmerna kring biltvätt.
 • Vaggeryds kommun erbjuder betesmark att hyra vid Götarps hage i Vaggeryd

  Vaggeryds kommun erbjuder nu djurhållare möjlighet att arrendera 3 hektar mark för skogsbete och 8 hektar mark för bete vid Götarps hage i Vaggeryd. Marken passar lämpligtvis för djur som får, getter eller kor. Med hänsyn till allergier finns det inte möjlighet att ha hästar på området.
 • Vaggeryds kommun har inventerat vandringshinder för fisk och utter

  Vaggeryds kommun har beviljats ca 173 000 kr i LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att arbeta med att inventera vandringshinder i vattendrag för fisk och utter.
 • Resultat från undersökning inför byggnation av ny skolbyggnad vid Sörgårdsskolan

  Resultatet av en undersökning vid Sörgårdsskolan visar på föroreningar i grundvattnet. De bedöms inte förhindra byggnationen av ny skolbyggnad. Inga föroreningar har hittats i dricksvattnet i befintliga skollokaler och det föreligger heller ingen risk att vistas i lokalerna. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras.
 • Miljövårdspriset tilldelas initiativtagarna till lokala REKO-ringen

  Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela 2020 års miljövårdspris till initiativtagarna till den lokala REKO-ringen i Vaggeryds kommun.
 • Tänk på detta om du vill bygga in dina nya sopkärl

  Har du funderat på att göra någon byggnation i samband med att du får nya sopkärl för FNI, fastighetsnära insamling? Det finns några saker att tänka på.
 • Miljötips augusti – Hållbart med och utan blast

  I augusti börjar skördetiderna på allvar och det finns färska svenskodlade rotsaker att välja på i butiken eller i den egen odling. Men vilka delar av grönsaken kan du äta egentligen och hur håller de bäst?
 • Skogsavverkning i Skillingaryd börjar vecka 35

  Nu påbörjar vi avverkning av skog i områdena Fåglabäck, Sörgården och Trolleberget i Skillingaryd. Tänk på säkerheten och håll minst 60 meters avstånd till skogsmaskinen i dessa områden under arbetets gång.
 • Miljötips juli – 5 tips för en hälso- och miljösmart grillning

  På sommaren är det högsäsong för att grilla. Men vad stoppar vi i och på grillen egentligen? Här kommer 5 tips på hur du grillar bäst för dig, miljön och klimatet.
 • Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun beslutad

  Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars samt av kommunfullmäktige den 22 juni 2020.
 • Miljötips juni – Hjälp till att rädda bina!

  Bina är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna.
 • Hjälp oss att minska spridningen av invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.
 • Vaggeryds kommun beviljas 275 000 kr i LONA-bidrag

  Länsstyrelsen har beslutat att bevilja ca. 275 000 kr i LONA-bidrag till Vaggeryds kommun i arbetet med att frihugga skyddsvärda träd och kommunicera värdet kring dessa.
 • Miljötips maj – Upptäck naturens skafferi!

  Ute i naturen finns det en massa delikatesser som är relativt outforskade för de flesta. Det finns mängder av skott, blad och knoppar som är goda att äta.
 • Miljötips april – Var tvättar du din bil?

  Bilar som tvättas på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Vaggeryds kommun deltar i Svenskt vattens kampanj Biltvättar helgen som syftar till att få fler att tvätta bilen på en biltvätt. Titta gärna på någon av filmerna kring biltvätt.
 • Miljötips december – Tänk ut ett hållbart nyårslöfte

  Nyårsafton står för dörren och det är vanligt att avge ett nyårslöfte. Om du inte har testat det tidigare så kanske det är dags att avge ett hållbart och miljövänligt nyårslöfte för 2020?
 • Miljötips november – Solceller

  Fungerar det verkligen med solceller under vintern i Sverige? Fler och fler skaffar solceller och kanske går du också i solcellstankar. Här får du lite fakta och tips på vägen.
 • Miljötips oktober – #Blimålmedveten

  Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit.
 • Miljötips september – Fyra sanningar om plast

  Plasten är på många sätt ett fantastiskt material. Den finns bland annat i våra datorer, kylskåp och i mycket av vår sjukvårdsmateriel. Men plasten kan också skapa problem eftersom plastens byggstenar och tillsatsämnen kan vara farliga och att de ofta läcker ut under plastens livstid och sprids.
 • Miljötips augusti – allemansrätten

  Sensommaren är en härlig tid för att ge sig ut i skogen, både för promenader och svamp- och bärplockning. När vi vistas i naturen så vet de flesta att allemansrätten gäller men det är inte alla som vet vad det innebär.
 • Miljötips juli – skyddsvärda träd

  Ovanliga och särskilt skyddsvärda träd har kartlagts av Länsstyrelsen. Här är fyra träd i Vaggeryds kommun som kan vara värda ett besök.
 • Miljötips juni – bekämpa blomsterlupinen!

  I Sverige finns det mer än 2 000 främmande arter och ca 20 % av dessa räknas som invasiva eller potentiellt invasiva. Du kan göra en insats i att bekämpa blomsterlupinen nu när den blommar som mest.
 • Miljötips maj – handla kemikalieklokt

  Kemikalier finns överallt i vårt samhälle och i de produkter vi handlar. Kemikalierna är viktiga för den levnadsstandard vi har i våra samhällen men kan också innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljön.
 • Miljötips april – miljöbarometern

  Vill du veta mer om Vaggeryds kommuns miljöarbete och hur det går för oss? Nu kan du gå in på Miljöbarometern för Vaggeryd och digitalt följa och se resultatet av vårt miljöarbete.
 • Miljötips februari – välj rätt fisk till maten!

  Vad vi äter har stor påverkan på miljön och att välja hållbara råvaror är viktigt för att vi även i framtiden ska kunna äta gott och kunna mätta hela jordens befolkning. Som konsument kan du bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell