Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – bygga, bo och miljö

Nyheter i kronologisk ordning från Bygga bo och miljö.

 • 2019-06-11

  Arbete för minskat matsvinn nominerat

  Vaggeryds kommun är nominerad till länets Klimatpris för vårt arbete med att minska matsvinnet i våra verksamheter.
 • 2019-06-11

  Vindbruksplan har vunnit laga kraft

  Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun har vunnit laga kraft.
 • 2019-06-10

  Bli klimatkämpe - vinn en cykelhjälm med airbag

  Ta reda på hur din klimatpåverkan ser ut och anta utmaningen att minska den samt inspirera andra att göra detsamma! Nu har du chansen att bli en av fem klimatkämpar. Den som minskar sitt koldioxidutsläpp mest vinner en cykelhjälm med airbag, en Hövding.
 • 2019-06-05

  Miljötips maj – handla kemikalieklokt

  Kemikalier finns överallt i vårt samhälle och i de produkter vi handlar. Kemikalierna är viktiga för den levnadsstandard vi har i våra samhällen men kan också innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljön.
 • 2019-05-29

  Vattenkiosk ersätter brandposter

  I Vaggeryds kommun finns det numera en vattenkiosk. Vattenkiosken är i första hand avsedd att säkra tillgången på vatten för entreprenörer verksamma inom kommunen och som tidigare använt brandposterna som tappställe. Vattenkiosken finns på Krokvägen i Vaggeryd.
 • 2019-05-15

  Renspolning av vattenledningsnätet i Vaggeryd

  Pollex AB kommer under maj-juni månad 2019 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Vaggeryd på uppdrag av Vaggeryds kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.
 • 2019-05-14

  Odla själv – en viktig bisyssla?

  Intresset för att själv odla sin mat har ökat i Sverige under de senaste åren och vi ser allt från odling på friland, kolonilotter, i pallkragar och balkonger. I miljöhörnan i biblioteket i Vaggeryd kan du nu låna fröer, lära dig mer om biodling och mycket mer.
 • 2019-05-13

  Valdshultsvägen i Skillingaryd byggs om

  För att förebygga framtida driftstörningar på ledningsnätet kommer tekniska kontoret byta ut vatten- och avloppsledningar på Valdhultsvägen mellan Björkgatan och Marielundsgatan i Skillingaryd. Arbetet påbörjas i maj och pågår i ungefär fyra månader.
 • 2019-05-09

  Arbete med VA-ledningar på Strömbergsvägen

  Under vecka 20 påbörjar tekniska kontoret arbetet med anläggande av vatten- och avloppsledningar på Strömbergsvägen i Vaggeryd. Detta gör vi för att kunna ansluta nya vatten- och avloppsledningar till det kommande bostadsområdet på Götarps hage.
 • 2019-05-08

  Asfaltering på Västra strand

  Vecka 20 påbörjar tekniska kontoret arbetet med asfaltering av Slåttergatan och Sommarvägen på Västra strand i Vaggeryd.
 • 2019-04-30

  Miljötips april – miljöbarometern

  Vill du veta mer om Vaggeryds kommuns miljöarbete och hur det går för oss? Nu kan du gå in på Miljöbarometern för Vaggeryd och digitalt följa och se resultatet av vårt miljöarbete.
 • 2019-04-24

  Nominera till årets klimatpris

  Allt du behöver är ett grönare tänk och en klimatsmart idé för att vinna Klimatrådets Klimatpris.
 • 2019-04-18

  Lek och motion i fokus när arbetet med vattennära mötesplatser fortsätter

  Efter påsk börjar vi bygga en plats för spontanidrott och lek vid Lagan på Södra park. Strömfallet blir ett ställe för både barn och vuxna och är en del av det pågående arbetet med vattennära mötesplatser utmed Lagan. I samband med detta gör vi även iordning ängsmark som ska gynna insekter i området. 
 • 2019-04-16

  Kortare handläggningstider med digitaliserat arbetssätt

  Från och med våren 2019 arbetar miljöhandläggarna på miljö- och byggförvaltningen med tillsynskort. Ett arbetssätt som har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation.
 • 2019-04-12

  Fullbokade tomter på Västra strand

  Västra strands tomter är nu fullbokade. I höst siktar kommunen på att släppa fler tomter på Götarps hage och på södra delen av Västra strand.
 • 2019-03-27

  Miljötips mars – minska matsvinnet!

  Ofantliga mängder mat slängs varje år helt i onödan. Matsvinnet är en tråkig miljöbov som alla kan hjälpas åt att minska.Denna månad ger vi dig små tips om vad du kan göra för att minska matsvinnet där hemma.
 • 2019-03-25

  Vaggeryds kommun minskar matsvinnet!

  I Sverige uppgår matsvinnet till ca 19 kg mat och 26 kg dryck per person och år. Sammanlagt blir detta enorma mängder fullt ätbar mat som av olika anledningar hamnar i sopkorgen. Att slänga mat kostar pengar och belastar jordens resurser.
 • 2019-03-20

  Dags att anmäla sig till Vi Håller Rent!

  Vaggeryds kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Genom att plocka skräp ser du inte bara skräpet på ett nytt sätt, du visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.
 • 2019-03-11

  Nya tomter påbörjas på Götarps hage

  Snart står det grävmaskiner på Götarps hage, där arbetet med sju nya tomter påbörjas. Tomterna kommer släppas för bokning i höst.
 • 2019-03-04

  Stor efterfrågan på nya tomter

  Tomterna på Västra strand säljer slut snabbt. På bara några timmar har 20 av de 27 tomterna bokats upp.
 • 2019-02-28

  Miljötips februari – välj rätt fisk till maten!

  Vad vi äter har stor påverkan på miljön och att välja hållbara råvaror är viktigt för att vi även i framtiden ska kunna äta gott och kunna mätta hela jordens befolkning. Som konsument kan du bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.
 • 2019-02-28

  Vi ses på hem- och byggmässan på lördag!

  På lördag kommer vi på kommunen att vara med på hem- och byggmässan i Coops gamla lokaler i Vaggeryd för att visa upp tomter som släpps till försäljning.
 • 2019-02-27

  Nu kan ännu fler bygga hus i kommunen

  Den 4 mars kl 10.00 släpper kommunen 27 nya tomter på Västra strand i Vaggeryd. Där kan du bygga din egen villa.
 • 2019-02-21

  27 tomter i Vaggeryd släpps 4 mars

  Den 4 mars kl 10.00 är det dags! Då släpps 27 nya tomter på Västra strand för försäljning.
 • 2019-01-31

  Miljötips - öka dina miljökunskaper

  Månadens miljötips - januari 2019. Öka dina miljökunskaper med grundläggande miljöutbildning som Vaggeryds kommun har tagit fram tillsammans med andra kommuner i länet.
 • 2019-01-29

  Rabatt vid digital ansökning

  Från 1 januari 2019 får du som ansöker om bygglov eller bygganmälan digitalt, via tjänsten Mittbygge.se rabatt.
 • 2018-12-20

  I mars kan du boka tomt på Västra Strand

  Från måndagen 4 mars kan du boka en tomt på kommunens senaste område för småhusbyggnation, Västra Strand.
 • 2018-12-17

  Nya vattenverket invigt

  13 december invigdes Vaggeryds kommuns nya vattenverk! Vattenverket ska se till att nutidens och framtidens invånare i Vaggeryds kommun fortsätter att få ett säkert och bra vatten.
 • 2018-12-14

  Vaggeryd kommuns dagvattenstrategi del 1 - mål och strategier

  Vaggeryds kommun har tagit fram en förvaltningsövergripande Dagvattenstrategi del 1 – Mål och strategier.
 • 2018-12-10

  Stubbar grävs bort på Västra strand

  Från och med vecka 49 har Tekniska kontoret påbörjat arbetet med att anlägga nya tomter, kommunala gator samt vatten och avlopp enligt antagen detaljplan på Västra strand.
 • 2018-12-06

  Invigning av nya vattenverket

  13 december inviger vi Vaggeryds kommuns nya vattenverk med hållbar och säker vattenrening dimensionerat både för nutidens och framtidens invånare i Vaggeryds kommun.
 • 2018-12-05

  Nu skapas vattennära mötesplatser på
  Södra Park i Vaggeryd

  Arbetet med att skapa vattennära mötesplatser längs Lagan på Södra Park-området fortsätter. Hittills har röjning pågått i ett par månader under hösten 2018. Nu kommer grävmaskiner etc. att ta fram ytor för lek, förbättra våtmarken och grundlägga för ängsmarker.
 • 2018-12-04

  Adresser med gårdsnamn utökas med siffra

  Enligt svensk standard ska alla adresser innehålla ett nummer efter gårdsnamnet. För att anpassa oss till den nya standarden kommer vi att göra förändringar i adresser som utgörs av gårdsnamn.
 • 2018-11-30

  Tomterna på Västra Strand börjar ta form

  Under veckan har några kommande gränspunkter för tomterna på norra delen av Västra Strand markerats.
 • 2018-11-23

  Invigning på torget i Vaggeryd

  Torsdagen den 22 november invigde P O Toftgård, som avgående ordförande i tekniska utskottet, torget i Vaggeryd i samband med att handeln hade kvällsöppet. Torget är inte helt färdigt utan vissa arbeten återstår att färdigställa.
 • 2018-11-19

  Green Friday is the new black!

  Genomsnittssvensken lever idag som om vi hade 4,2 jordklot, så vårt beteende i dagsläget är inte hållbar. Därför är det viktigt att visa på vikten av att vi har en hållbar konsumtion och livsstil.
 • 2018-11-16

  Kvartersnamn klara på Västra strand

  Norra delen av västra strand har fått sina kvarter namnsatta och även den nya gatan har ett namn.
 • 2018-11-15

  SMS-avisering vid vattenavstängning

  Ibland händer det att tekniska kontoret tillfälligt måste stänga av det kommunala dricksvattnet på grund av arbeten med ledningsnätet. Sedan 2016 använder vi främst sms för att informera om avstängningarna.
 • 2018-11-09

  Grattis Emma och Gustav - vinnare av Miljövårdspriset 2018

  Årets miljövårdspris tilldelas Emma Persson och Gustav Gärskog för sin verksamhet som ekologiska lantbrukare med inriktning på mjölk och nötkött.
 • 2018-11-09

  Tänk på det här när du planerar ditt husbygge - taxor till beslut i november

  Taxor för nya tomter beslutas i kommunfullmäktige i november. Redan nu kan du förbereda dig inför val av tomt.
 • 2018-11-02

  Tomter på Götarps hage/Nestors och Västra Strand

  Det blir 7 tomter på Götarps hage/Nestors och avstyckningen av 27 tomter på Västra Strand klar i februari 2019.
 • 2018-10-26

  Nytt om tomter i kommunen

  Plantolkning är beställd för södra delen av Västra Strand och Götarps Hage/Nestors. Samtidigt pågår arbete med rutiner och riktlinjer för försäljning av småhustomter är under framtagande.
 • 2018-10-19

  27 tomter på norra delen av Västra Strand

  Plantolkningen är klar. Det kommer bli 27 stycken tomter på den norra delen av Västra Strand.
 • 2018-10-12

  Planeringsarbetet för nya tomter pågår för fullt

  Tekniska kontoret har avverkat skog på Västra strand i Vaggeryd. Nu ska marken mätas in för att infrastrukturen i området ska kunna detaljplaneras.
 • 2018-10-05

  Tekniska kontoret förbereder för det nya bostadsområdet på Västra Strand

  Tekniska kontoret har börjat avverka skog på Västra strand i Vaggeryd för att förbereda för det nya bostadsområdet i enlighet med gällande detaljplan.
 • 2018-09-28

  Förslag på tomtpriser klart

  Nu finns förslag på vad tomterna på Västra Strand, Nestors och Skogslund kommer att kosta.
 • 2018-09-20

  Information om tomtsläpp på Västra Strand och Nestors

  Under januari 2019 kommer Vaggeryds kommun att släppa tomter för bokning på Västra Strand och Nestors i Vaggeryd.
 • 2018-09-18

  Provkör segways, elcyklar eller el- och gasbilar

  GreenCharge Roadshow gör den 20 september ett stopp i Vaggeryds kommun för att sprida information om och ge svar på frågor om elfordon och hur en framtida infrastruktur för elfordon kan se ut.
 • 2018-09-04

  Första spadtaget på "Mejeriet" taget

  Tisdagen 4 september togs det första spadtaget på mejeritomten i Skillingaryd, det så kallade ”Mejeriet”. Fastigheten som byggs ska inrymma ett särskilt boende, gemensamhetslokaler med restaurang samt lägenheter för trygghetsboende.
 • 2018-09-03

  Missa inte årets klimatvecka!

  Den 12-19 september är datum för årets Klimatvecka! Vaggeryds kommun står bakom denna vecka som deltagare men också som medarrangör genom Klimatrådet.
 • 2018-08-12

  Medborgardialog om grönstrukturplanen

  Grönstruktur är ett samlat begrepp för alla gröna områden av olika karaktär och funktion. Grönstrukturen omfattar mark som inte är bebyggd det vill säga alla grönytor utanför och i tätorterna.
 • 2018-05-15

  Information om trygghetsboende och äldrecentra

  På Gästgivaren bygger vi ett nytt trygghetsboende som är 5 våningar med alla de servicedelar som ska ingå i ett modernt trygghetsboende.
 • 2018-04-11

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 – Utökning av Västra Strand

  I Vaggeryds tätort finns idag få lediga tomter kvar till försäljning. Söder om Slåttergatan finns enligt gällande detaljplan, som är fastställd 1978, några tomter men gatulösningen behöver ses över.
 • 2018-03-29

  Samråd om detaljplan för Gärahov 1:51, Skyttabygget, Byarum – delta online

  Nu har du möjlighet att delta online i samrådet om förslaget till detaljplan för Gärahov, 1:51 i Byarum, även kallat för Skyttabygget. På denna sidan finns filmer och dokument som presenterar detaljplanen.
 • 2018-03-28

  Samråd om nya broar vid Vaggeryds kvarn

  De befintliga broarna vid Vaggeryds kvarn har sådana skador att det idag bara kan användas av gång- och cykeltrafikanter. Vaggeryds kommun avser därför att ersätta de befintliga broarna med nya broar. 
 • 2018-03-26

  Upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

  Syftet med planen är att upphäva tomtindelningarna inom kv. Svensbygget. Förslaget innebär att tomtindelningarna inom fastigheterna på kv. Svensbygget upphävs och att fastighetsägarna kan ansöka om ändring av gränserna hos lantmäteriet.
 • 2018-03-16

  Energimässa på Energicentrum den 24 mars

  Lördagen den 24 mars kl. kl. 10–14 anordnar Energicentrum A6 vårens stora energimässa. I år är det 20-års jubileum med överraskningar, tävlingar och ett 50-tal spännande utställare.
 • 2018-03-16

  Earth week - tillsammans för planeten

  Lördagen den 24 mars är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling till en rörelse som engagerar miljontals människor, företag och städer världen över.
 • 2018-02-13

  Öppna förskolan vinner Bra Miljöinsats 2017

  För sjätte året i rad delar Vaggeryds kommun ut priset Bra Miljöinsats. Det är ett intern miljöpris som går till den verksamhet inom kommunkoncernen som utmärkt sig i det viktiga arbetet för en bättre miljö.
 • 2018-02-06

  Informationsmöte om lägenheter på kv. Tor i Vaggeryd 19 Februari 2018

  Nu är VSBo äntligen på gång med byggnationen i kvarteret Tor. Entreprenaden är upphandlad och byggnationen kommer att påbörjas under våren/sommaren.
 • 2018-02-05

  Vi är med i matchen!

  Den 5 februari byter miljöhörnorna på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd tema till solenergi och solceller.
 • 2018-01-12

  Östra Strand – Vidareutveckling av förslaget "Att bo med skogen"

  Under torsdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge uppdrag om vidareutveckling av Östra Strand och förslaget "Att bo med skogen".
 • 2018-01-10

  Studiecirkel: Producera din egen solel

  Energicentrum A6 arrangerar, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, en studiecirkel med temat "Producera din egen solel".
 • 2018-01-08

  Vill du sälja tomt eller mark för småhusbyggnation?

  Det finns ett stort intresse för att flytta till och bygga hus i Vaggeryds kommun. Efterfrågan på tomter är stor, både i tätorterna och på landsbygden.
 • 2018-01-02

  Förändring kring den kommunala avfallshanteringen

  1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för hushållsavfall (renhållning och slam) över av kommunalförbundet SÅM. SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner tillsammans bildat. Från och med den 1 januari är det alltså SÅM som sköter insamling och hantering av hushållsavfall samt ansvarar för återvinningscentralerna i samtliga fyra kommuner.
 • 2017-11-16

  Och vinnaren av Miljövårdspriset är...

  Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela Mats Aldérus 2017 års miljövårdspris för sitt uthålliga arbete att under 21 års tid ringmärka fåglar i det nationella CES-projektet.
 • 2017-11-14

  Inställt samrådsmöte för detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Samrådsmötet för detaljplan del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6 som skulle ägt rum imorgon den 15 november är inställt.
 • 2017-11-13

  Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

  Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar.
 • 2017-11-02

  Kalkning av sjöar och vattendrag börjar 4 november

  Från den 4 november och cirka två veckor framåt kommer kalkning av sjöar och vattendrag att utföras i Vaggeryds kommun.
 • 2017-11-01

  24 idéer om Östra Strand – en vecka kvar av medborgardialogen

  Nu återstår en vecka av medborgardialogen om det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Hittills har 24 idéer och synpunkter kommit in på det öppna idéforumet Min Kommun som är en del av medborgardialogen.
 • 2017-11-01

  Förslag till gemensam avfallsplan GGVV

  Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till avfallsplan gällande år 2018-2022.
 • 2017-10-23

  Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för samråd från 23/10-17/11.
 • 2017-10-17

  Första spadtaget för nya vattenverket

  Måndagen den 16 oktober tog tekniska utskottets ordförande, det symboliska första spadtaget för det nya vattenverket i Vaggeryd.
 • 2017-10-16

  Ny detaljplan för Räven 8, Skillingaryds tätort

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Räven 8 m.fl. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändningen från småindustri till bostäder.
 • 2017-10-11

  Medborgardialog om Östra Strand med hjälp av digitalt verktyg

  Vaggeryds kommun testar nu en digital tjänst som heter Min Kommun för att samla in åsikter och idéer om utformningen av det framtida bostadsområdet Östra Strand i Vaggeryd. Alla har möjlighet att tycka till och påverka.
 • 2017-09-29

  Skötsel av kommunens mark och grönområden

  Tekniska kontoret får ofta frågor och synpunkter på hur den kommunala marken sköts om. Liksom andra kommuner äger Vaggeryds kommun en hel del mark i den egna kommunens tätorter. Marken används på flera olika sätt, men det huvudsakliga syftet är att se till det allmänna intresset i kommunen.
 • 2017-09-18

  Bli en miljönär!

  Den 18 september byter miljöhörnorna på Vaggeryds respektive Skillingaryds bibliotek tema till ”bli en miljönär”. Syftet med temat är att visa hur man kan bli mer resurssmart.
 • 2017-07-11

  Badklåda i Rasjön

  Miljö- och byggförvaltningen har fått uppgifter om badklåda efter bad i Rasjön i Bondstorp.
 • 2017-03-15

  Detaljplan för Södra Park 1:2, ändring genom tillägg för Jonstorps udde

  Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-10-27 §189 att upprätta detaljplan för Södra Park 1:2. Detaljplanen syftar till att utöka gällande planbestämmelse med bostadsanvändning.
 • 2017-03-06

  Nominera till årets klimatpris

  Förra året tog Vätterhem emot Klimatpriset inför 500 personer under Klimatkvällen! Nu är det dags att ta reda på vilka som ska vara med och tävla om priset i år. Det är dags att börja nominera.
 • 2017-03-02

  Dags att anmäla sig till Vi Håller Rent!

  Vaggeryds kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Genom att plocka skräp ser du inte bara skräpet på ett nytt sätt, du visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.
 • 2017-02-16

  Ny leverantör av laboratorietjänster

  Från och med den 1 mars 2017 kommer Vaggeryds kommun att ha en ny leverantör av laboratorietjänster. Det medför att, efter den 1 mars, kommer man inte längre kunna lämna prover som ska till ALcontrol på Skillingehus.
 • 2017-02-10

  Energimässa på Energicentrum den 6 mars

  Måndagen den 6 mars mellan kl. 15–19 anordnar Energicentrum A6 vårens stora energimässa med ett 50-tal utställare. Mässan vänder sig till dig som är villaägare, fastighetsägare eller företagare.
 • 2017-01-20

  Ny detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl.

  I centrala Skillingaryd föreslås ny detaljplan på kv. Gästgivaren. I kvarteret förslås olika boendeformer och trevliga utomhusmiljöer.
 • 2017-01-18

  Låga vattennivåer kan ge vattenbrist för fastigheter med egen brunn

  2016 var ett ovanligt torrt år. Lite nederbörd har fallit under det senaste året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna just nu är låga.
 • 2016-12-12

  Stöd till fiberföreningar i Vaggeryds kommun

  I dag beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län om stöden till bredbandsutbyggnaden i länet. Beslutet innebär att fiberföreningarna i Vaggeryds kommun får dela på cirka 60 miljoner kronor.
 • 2016-09-08

  Tillfällig sänkning av Fågelforsdammens vattennivå

  Under vecka 38 och några veckor framåt sänks Fågelforsdammens vattennivå på grund av upprustning.
 • 2016-08-11

  Detaljplan för del av kvarteret Tor, Vaggeryds tätort

  Kvarteret Tor ligger i centrala Vaggeryd nära centrum, service och kommunikationer. Nu upprättar Vaggeryds kommun en detaljplan som ska möjliggöra bostadsbyggnation.
 • 2016-07-25

  Nyckelfärdiga hus och tomter på Himlabacken i Skillingaryd

  På Himlabackens soliga slänter i Skillingaryd erbjuder nu Vaggeryds kommun prisvärda, nyckelfärdiga, arkitektritade hus med stort fokus på form och design.
 • 2016-07-25

  Badklåda i Rasjön

 • 2016-07-25

  Låga grundvattennivåer

  Fortsatt låga grundvattennivåer i kommunen – tänk på att spara på vattnet.
 • 2016-05-31

  Byggnation av bostadsrättsradhus på Västra Strand i Vaggeryd på gång

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj beslutades om att sälja fastigheten Trollsländan 1 till företaget GT Väst AB. 31 maj gav också miljö- och byggnämnden bygglov för byggandet.
 • 2016-05-30

  Detaljplan för del av Södra Park 1:2, Götarps Hage, Vaggeryds tätort

  I utkanten av södra delen av Vaggeryd, mellan bostadsområdet Södra Park och och Skillingaryds skjutfält finns ett kommunägt markområde som idag är en öppen betes/hag/åkermark. Väster och söder om detta område finns ett småskuret och mycket vackert ängs- och hagmarksområde. Norr om markområdet finns lagan.
 • 2016-05-19

  Rivning av byggnad på fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj beslutades att riva byggnaden som fram tills nu stått kvar på fastigheten Tomaten 5 i Skillingaryd.
 • 2016-05-12

  Principbeslut om exploatering vid Östra Strand i Vaggeryd

  Vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 11 maj behandlades frågan om att möjliggöra för bostadsbyggande på norra delen av Hjortsjöns östra strand.
 • 2016-03-24

  Statligt stöd till Natur- och kulturled Skillingaryd

  Vaggeryds kommun har tillsammans med Götaströms golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen tilldelats statligt stöd på 270 000 kr efter beslut av länsstyrelsen för LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning) Natur- och kulturled Skillingaryd.
 • 2016-01-29

  Omtag på Fåglabäck i Skillingaryd

  Nu har kommunen bestämt att ta ett omtag på Fåglabäck för att på nytt få ingång intresset för kommunens och Skillingaryds nyaste bostadsområde.
 • 2016-01-29

  Slopad byggnadslovskostnad vid byggnation av nollenergihus

  Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att slopa bygglovskostnaden för byggnation av bostad som klassas som nollenergihus.
 • 2016-01-07

  Vinnarna i tävlingen: Vårt vatten är viktigt

  Mellan den 14 oktober och 27 november arrangerade Vaggeryds kommun tävlingen: Vårt vatten är viktigt. Kommuninvånarna fick skapa egna affischer som skulle kunna övertyga någon i ens familj, bland ens vänner eller grannen att ändra sitt beteende och vara mer rädd om vårt vatten och naturen.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-02-02

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision