Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – bygga, bo och miljö

Nyheter i kronologisk ordning från Bygga bo och miljö.

 • Information om tomtsläpp i Skillingaryd och Hok

  Under våren 2023 kommer Vaggeryds kommun att släppa sammanlagt 21 nya lediga tomter för nybyggnation i Skillingaryds tätort och Hoks tätort.
 • Inbjudan till markanvisningstävling

  Vaggeryds kommun bjuder in till att lämna anbud för markanvisning avseende fastigheterna Ljungdala 10 och Kometen 1 för utbyggnad av flerbostadshus.
 • Lokaler och lägenheter att hyra

  Just nu har vi följande objekt i kommunens fastigheter lediga för uthyrning.
 • Renovering av gärdsgården vid Tolvabron i Vaggeryd är igång

  Ett medborgarförslag och tekniska kontorets beslutsamhet att hitta rätt kompetens för arbetet gör att gärdsgården vid Tolvabron i Östermoskogen äntligen kan iordningsställas.
 • Kalkning av sjöar och vattendrag, start vecka 44

  Veckorna 44 och 45 kalkas sjöar och vattendrag i Vaggeryds kommun.
 • Anläggningsstart för bostadsområdena Sörgården i Skillingaryd och Hok norra

  I slutet av november påbörjar tekniska kontoret arbetet med att anlägga gata, vatten, avlopp samt tomter enligt de antagna detaljplanerna, Sörgårdsområdet norra delen samt del av Hok 2:110.
 • Klimatsmart näringsliv på årets klimatvecka

  Årets Klimatvecka från 17 till 23 oktober med tema Klimatsmart näringsliv bjuder på en mängd spännande aktiviteter runt om i länet.
 • Varning till husdjursägare i Skillingaryd

  Vaggeryds kommun har under dagen fått in uppgifter om att en katt blivit förgiftad med ett råttgift som innehåller medlet alfakloralos i området vid Tallbackens förskola i Skillingaryd.
 • Använd din eldstad på ett tryggt och säkert sätt

  När energipriserna nu går upp är det många som ser eldstaden därhemma som ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Var försiktig med hur och vad du eldar så ser du till att det blir både varmare och tryggare hemma.
 • Vattenskada i nybyggnation av Sörgårdsskolan

  Lördagen 10 september upptäcktes en omfattande vattenskada i nybyggnationen av Sörgårdsskolan i Skillingaryd.
 • Bygglovssystemet Mittbygge slutar att fungera

  Från och med idag, den 1 september, kan du inte längre göra bygglovsansökningar via portalen Mittbygge. Du som redan har ett pågående ärende i Mittbygge kan fortfarande logga in och komplettera det.
 • Tekniska kontoret bygger om Vårbäcksstigen i Vaggeryd

  För att förebygga framtida driftstörningar på ledningsnätet kommer tekniska kontoret mellan sommaren och vintern 2022 att byta ut vatten- och avloppsledningar på Vårbäcksstigen mellan Södra parkvägen och Hagagatan i Vaggeryd. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå i ungefär sex månader.
 • Nu bekämpar vi jättebalsamin

  Jättebalsamin är en invasiv och främmande växtart som är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Den kan bli upp till 2.5 meter hög och blommar i juni-juli med stora vita eller rosa blommor. Under sommaren ska arbetsmarknadsenheten på Vaggeryds kommun genomföra bekämpningsinsatser på tre kommunal platser där jättebalsamin växer.
 • Vaggeryd klättrar i miljöranking

  Vaggeryds kommun har klättrat med 18 placeringar från plats 81 till 63 i tidningen Aktuell hållbarhets kommunranking 2022.
 • Klimatklivet välkomnar nya ansökningar 3-18 maj

  Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Företag, organisationer, regioner och kommuner kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi.
 • Miljötips mars – Hittar du vårens första humla?

  Nu är det ganska kallt och på vissa ställen ligger snön kvar på marken. Men när snön smälter dröjer det inte längre förrän humlorna dyker upp. Först att vakna är drottningarna.
 • Tekniska kontoret påbörjar röjning och gallring av kommunal skog i Hok

  Den 14 februari börjar tekniska kontoret att röja och gallra kommunal skog i Hoks samhälle. Arbetet beräknas pågå fram till sommaren.
 • Miljövårdspriset tilldelas Emma Adelöw

  Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela 2021 års miljövårdspris till Emma Adelöw som startat en ”Ge och ta”-grupp på Facebook.
 • Matsvinnsbingo - tävla om fina priser

  Mellan den 18 oktober - 21 november anordnas en tävling i form av ett matsvinnsbingo.
 • Miljötips oktober – Fira en miljösmart Halloween

  Oavsett om du firar Halloween eller inte så kan det vara trevligt att ha en pumpalykta utanför huset. Här kommer ett miljösmart tips på hur du kan ta tillvara hela pumpan, både skalet och innehållet. Ett smart sätt att minska matsvinnet!
 • Hedersomnämnade för arbete med att minska matsvinnet

  Vaggeryds kommun har utsetts till en av finalisterna till att vinna länets Klimatpris 2021 för arbetet med att minska matsvinnet.
 • Hjälp oss att minska spridningen av invasiva främmande arter

  En naturlig spridning av arter sker mellan olika land- och vattenområden och varje år kommer nya arter med egen kraft till Sverige. Samtidigt kommer det även så kallade främmande arter till Sverige som bara hittar hit med människans hjälp, ibland sker spridningen avsiktligt och ibland av misstag. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen och för viktiga verksamheter i samhället. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.
 • Missa inte klimatveckan 2021!

  Den 18-24 oktober är det dags för årets Klimatvecka i Jönköpings län! Vaggeryds kommun står bakom Klimatveckan som deltagare men också som medarrangör genom Klimatrådet.
 • Nu planteras äppelträd på förskolorna

  Några förskolor i Vaggeryds kommun har det senaste året jobbat med skyddsvärda träd. Nu har de fått plantera ett eget äppelträd på förskolans gård.
 • Film samråd detaljplan Smultronet 2 med flera

  I filmklippet nedan kan du titta på en presentation av samrådsförslaget för Smultronet 2 m.fl. i Skillingaryd.
 • Vaggeryds kommun är finalist till Klimatpriset 2021

  Vaggeryds kommun har utsetts till en av finalisterna till att vinna länets Klimatpris 2021 för arbetet med att minska matsvinnet.
 • Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

  Från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande eller skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag av anmälningsplikten.
 • Var uppmärksam vid samtal om ventilation

  Fastighetsägare i Vaggeryds kommun har blivit uppringda av en eller flera aktörer som uppger sig representera företag som utför rengöring av ventilationskanaler i privatbostäder.
 • Störande kajor och andra fåglar, det här kan du som fastighetsägare göra

  Miljö- och byggförvaltningen får ofta klagomål på störande kajor och andra fåglar. Ett långsiktigt sätt att lösa problemet är att på olika sätt göra så att fåglarna inte trivs. Så kan du som fastighetsägare göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar.
 • Samråd planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd

  I filmklippet kan du titta på en presentation av planprogram för del av Gärahov 2:1, Yggen, Vaggeryd.
 • Varning för bedragare

  Se upp för bedrägerier. Handläggare från kommunen begär aldrig inloggningsuppgifter till din bank. Ingen från vården kontaktar dig oväntat angående vaccination för att be dig att identifiera dig med till exempel bankdosa.
 • Varför ska vi välja klimatsmart skolmat?

  Skolrestaurangerna i Vaggeryds kommun serverar ungefär 3000 portioner om dagen och har sedan en tid arbetat för att måltiderna ska bli mer klimatsmarta. Men vad betyder det egentligen?
 • Resultat från miljöteknisk undersökning Sörgårdsområdet

  En fördjupad undersökning visar att föroreningshalterna vid Sörgårdsområdet är relativt låga, men att föroreningssituationen bör utredas vidare.
 • Resultat från markmiljöundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd

  Resultatet av en utförd markmiljöundersökning inom kvarteret Staren i Vaggeryd visar på föroreningar i marken. Risken att människor exponeras för förorenade deponimassor bedöms vara liten vid normal lek och vistelse på innergården.
 • Har du Vårkoll 2021?

  Efter en lång och rejäl vinter kommer förstås våren, men när den når olika delar av landet kan vi inte veta i förväg. Rapportera in hur långt blomning och lövsprickning har kommit den 30 april – 1 maj.
 • Vi planterar för hållbara samhällen

  Vi förvandlar Skillingaryds gråa torg under en vecka till ett grönt uteklassrum.
 • Samråd detaljplan för Östra Strand

  I filmklippet nedan kan du titta på en presentation av samrådsförslaget på del av Gärahov 2:1, Östra Strand
 • Fiberduk ska bekämpa sjögull i Hokaån

  Vaggeryds kommun har påbörjat bekämpningen av den främmande och invasiva arten sjögull i Hokaån i Hok. Svart fiberduk uppspänd på aluminiumramar flyter ute på vattnet och överlappar flytande duk längre in vid strandkanten. Tanken är att denna konstruktion av fiberduk ska hindra solljus från att ta sig ner till vattenväxten sjögull som då dör ut.
 • Dags att anmäla sig till årets Skräpplockardagar i Vaggeryds kommun

  Intresset brukar vara stort för att delta i Skräpplockardagarna, barnens stora kampanj mot nedskräpning. Förra året var det fler än 1500 som anmälde sig – kan vi bli fler i år?
 • Tomter för nybyggnation släpps i Skillingaryd, Sörgårdsområdet

  Onsdag den 31 mars 2021, kl. 08:00, släpper kommunen 12 tomter på Sörgårdsområdet i Skillingaryd som du kan köpa för att bygga hus på.
 • Nya bostäder i Vaggeryd

  Vaggeryds kommun växer och fler bostäder kommer att byggas. Markanvisningar har tilldelats för byggnation av hyres- och bostadsrätter på Götarps hage.
 • Var tvättar du din bil?

  Bilar som tvättas på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Titta gärna på någon av filmerna kring biltvätt.
 • Vaggeryds kommun erbjuder betesmark att hyra vid Götarps hage i Vaggeryd

  Vaggeryds kommun erbjuder nu djurhållare möjlighet att arrendera 3 hektar mark för skogsbete och 8 hektar mark för bete vid Götarps hage i Vaggeryd. Marken passar lämpligtvis för djur som får, getter eller kor. Med hänsyn till allergier finns det inte möjlighet att ha hästar på området.
 • Vaggeryds kommun har inventerat vandringshinder för fisk och utter

  Vaggeryds kommun har beviljats ca 173 000 kr i LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att arbeta med att inventera vandringshinder i vattendrag för fisk och utter.
 • Resultat från undersökning inför byggnation av ny skolbyggnad vid Sörgårdsskolan

  Resultatet av en undersökning vid Sörgårdsskolan visar på föroreningar i grundvattnet. De bedöms inte förhindra byggnationen av ny skolbyggnad. Inga föroreningar har hittats i dricksvattnet i befintliga skollokaler och det föreligger heller ingen risk att vistas i lokalerna. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras.
 • Miljövårdspriset tilldelas initiativtagarna till lokala REKO-ringen

  Vaggeryds kommun har beslutat att tilldela 2020 års miljövårdspris till initiativtagarna till den lokala REKO-ringen i Vaggeryds kommun.
 • Tänk på detta om du vill bygga in dina nya sopkärl

  Har du funderat på att göra någon byggnation i samband med att du får nya sopkärl för FNI, fastighetsnära insamling? Det finns några saker att tänka på.
 • Klimatveckan 2020 - delta i resebingot och vinn fina priser

  Den 16-23 september är datum för årets Klimatvecka i Jönköpings län! Vaggeryds kommun står bakom denna vecka som deltagare men också som medarrangör genom Klimatrådet.
 • Miljötips augusti – Hållbart med och utan blast

  I augusti börjar skördetiderna på allvar och det finns färska svenskodlade rotsaker att välja på i butiken eller i den egen odling. Men vilka delar av grönsaken kan du äta egentligen och hur håller de bäst?
 • Skogsavverkning i Skillingaryd börjar vecka 35

  Nu påbörjar vi avverkning av skog i områdena Fåglabäck, Sörgården och Trolleberget i Skillingaryd. Tänk på säkerheten och håll minst 60 meters avstånd till skogsmaskinen i dessa områden under arbetets gång.
 • Miljötips juli – 5 tips för en hälso- och miljösmart grillning

  På sommaren är det högsäsong för att grilla. Men vad stoppar vi i och på grillen egentligen? Här kommer 5 tips på hur du grillar bäst för dig, miljön och klimatet.
 • Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun beslutad

  Grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars samt av kommunfullmäktige den 22 juni 2020.
 • Miljötips juni – Hjälp till att rädda bina!

  Bina är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna.
 • Hjälp oss att minska spridningen av invasiva främmande arter

  Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.
 • Vaggeryds kommun beviljas 275 000 kr i LONA-bidrag

  Länsstyrelsen har beslutat att bevilja ca. 275 000 kr i LONA-bidrag till Vaggeryds kommun i arbetet med att frihugga skyddsvärda träd och kommunicera värdet kring dessa.
 • Miljötips maj – Upptäck naturens skafferi!

  Ute i naturen finns det en massa delikatesser som är relativt outforskade för de flesta. Det finns mängder av skott, blad och knoppar som är goda att äta.
 • Vill du bo i Vaggeryds kommun? Så här gör du

  Intresset för att bo i Vaggeryd är stekhett. Om du vill hitta ditt tomt, hus eller hyresrätt i Vaggeryds kommun så kommer här tips.
 • Vaggeryd klättrar i miljöranking

  Vaggeryds kommun har klättrat med 35 placeringar från plats 106 till 71 i tidningen Aktuell hållbarhets kommunranking 2019.
 • Miljötips april – Var tvättar du din bil?

  Bilar som tvättas på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Vaggeryds kommun deltar i Svenskt vattens kampanj Biltvättar helgen som syftar till att få fler att tvätta bilen på en biltvätt. Titta gärna på någon av filmerna kring biltvätt.
 • Nya regler för servering av mat

  Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter
  som serverar mat och dryck.
 • Var med och håll Vaggeryds kommun rent

  Skräpplockardagarna är en årlig nationell manifestation mot nedskräpning som innebär att barn, ungdomar och vuxna plockar skräp i sitt närområde. Barnen kan då också lära sig vad som händer med skräp i naturen och varför det är viktigt att kasta det i soptunnan.
 • Nu förbereder vi för nya bostäder på Sörgårdsområdet i Skillingaryd

  Ett nytt bostadsområde ska anläggas väster om befintliga Sörgårdsområdet, förlängning av Far Anders väg. Detaljplanen är från 2002 (se detaljplanen nedan) och innefattar 12 tomter. För att möjliggöra anläggandet av vatten- och avlopp, gator och tomter kommer vi att avverka träd i detta område enligt ovanstående karta. Avverkning kommer att ske efter den 6 mars och med hänsyn till väderlek.
 • Höga halter av hälsofarliga ämnen

  Under vintern har undersökningar utförts vid före detta Klevshults smältverk, beläget i Vaggeryds kommun. Provresultaten visar mycket höga halter av hälsofarliga metaller och ämnen. Området är inhägnat och allmänheten uppmanas att undvika platsen.
 • Information om förenklad delgivning

  Denna information beskriver hur Miljö- och byggnämnden använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som ni ska ta del av (delges).
 • Miljötips december – Tänk ut ett hållbart nyårslöfte

  Nyårsafton står för dörren och det är vanligt att avge ett nyårslöfte. Om du inte har testat det tidigare så kanske det är dags att avge ett hållbart och miljövänligt nyårslöfte för 2020?
 • Miljötips november – Solceller

  Fungerar det verkligen med solceller under vintern i Sverige? Fler och fler skaffar solceller och kanske går du också i solcellstankar. Här får du lite fakta och tips på vägen.
 • Tre av fyra vill agera mer hållbart - hur #textilsmart är du?

  Textil är en värdefull resurs och används i många sammanhang som kläder, hemtextil, inredning och möbler. Men dagens textilkonsumtion är inte hållbar. Textil och modeindustrin har stor påverkan på miljö, klimat och hälsa.
 • Tomgångskörning max 1 minut

  I Vaggeryds kommun får du inte låta bilen gå på tomgång mer än max en minut. Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor, dessutom är tomgångskörning miljöbelastande.
 • Ny invasiv snigelart upptäckt i Sverige

  Snigelarten, svarthuvad snigel, upptäcktes förra veckan i Västmanland. Naturvårdsverket bedömer den som en trolig invasiv art som därför behöver tas bort innan den skapar större problem
 • Miljötips oktober – #Blimålmedveten

  Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit.
 • Så löser vi klimatförändringarna i Jönköpings län

  Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete med både organisationer, företag och kommuner har en gemensam klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet.
 • Dags för invigning av den vattennära mötesplatsen "Strömfallet"

  Tisdagen den 29 oktober kl. 11:00 inviger Tekniska nämnden den andra unika vattennära mötesplatsen mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Den här gången handlar det om Strömfallet på Södra Park i Vaggeryd. Vi välkomnar allmänheten till invigningen!
 • Fågellivet gynnas när Skillingaryds dämme restaureras

  Vaggeryds kommun restaurerar Skillingaryds dämme tillsammans med Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening.
 • Miljötips september – Fyra sanningar om plast

  Plasten är på många sätt ett fantastiskt material. Den finns bland annat i våra datorer, kylskåp och i mycket av vår sjukvårdsmateriel. Men plasten kan också skapa problem eftersom plastens byggstenar och tillsatsämnen kan vara farliga och att de ofta läcker ut under plastens livstid och sprids.
 • 289 förslag som gjort skillnad!

  Under 2018 genomförde vi en enkätundersökning med namnet "min gröna plats". Syftet var att ta reda på hur vi kan utveckla och göra de gröna miljöerna bättre för våra kommuninvånare.
 • Avstängning av kommunalt dricksvatten/minskat vattentryck onsdag den 25 september 

  På grund av ledningsarbete i Valdshultsvägen  kommer det kommunala dricksvattnet att stängas av på onsdag den 25 september mellan klockan 14:00-19:00 på del av Valdshultsvägen, Videgatan och Marielundsgatan i Skillingaryd.
 • Var observant vid samtal om brandskyddskontroll

  Räddningstjänsten i Vaggeryds kommun har fått indikationer om att samtal har ringts till invånare i kommunen där en person utgett sig för att ringa på uppdrag av en samhällsaktör.
 • Kommunens tionde naturreservat är invigt!

  Närmare 25 personer samlades i Stensjökvarnskogen strax norr om Långserum för att delta vid invigningen av kommunens 10:e naturreservat.
 • Lär dig mer om svampar!

  Visst är det härligt med svampar? Hösten är här och skogen kryllar av svampar.
 • Snart startar klimatkämparna sin resa

  Här är Vaggeryds kommuns klimatkämpar som under ett år registrerar sina koldioxidavtryck i en mobilapp.
 • Registrera din brunn och få ett bättre skydd

  Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.
 • Miljötips augusti – allemansrätten

  Sensommaren är en härlig tid för att ge sig ut i skogen, både för promenader och svamp- och bärplockning. När vi vistas i naturen så vet de flesta att allemansrätten gäller men det är inte alla som vet vad det innebär.
 • Miljötips juli – skyddsvärda träd

  Ovanliga och särskilt skyddsvärda träd har kartlagts av Länsstyrelsen. Här är fyra träd i Vaggeryds kommun som kan vara värda ett besök.
 • Lediga villatomter släpps i höst

  I höst och vinter släpps sammanlagt 17 nya lediga tomter för nybyggnation på Götarps hage och södra Västra strand.
 • Miljötips juni – bekämpa blomsterlupinen!

  I Sverige finns det mer än 2 000 främmande arter och ca 20 % av dessa räknas som invasiva eller potentiellt invasiva. Du kan göra en insats i att bekämpa blomsterlupinen nu när den blommar som mest.
 • Bli klimatkämpe - vinn en cykelhjälm med airbag

  Ta reda på hur din klimatpåverkan ser ut och anta utmaningen att minska den samt inspirera andra att göra detsamma! Nu har du chansen att bli en av fem klimatkämpar. Den som minskar sitt koldioxidutsläpp mest vinner en cykelhjälm med airbag, en Hövding.
 • Miljötips maj – handla kemikalieklokt

  Kemikalier finns överallt i vårt samhälle och i de produkter vi handlar. Kemikalierna är viktiga för den levnadsstandard vi har i våra samhällen men kan också innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljön.
 • Miljötips april – miljöbarometern

  Vill du veta mer om Vaggeryds kommuns miljöarbete och hur det går för oss? Nu kan du gå in på Miljöbarometern för Vaggeryd och digitalt följa och se resultatet av vårt miljöarbete.
 • Lek och motion i fokus när arbetet med vattennära mötesplatser fortsätter

  Efter påsk börjar vi bygga en plats för spontanidrott och lek vid Lagan på Södra park. Strömfallet blir ett ställe för både barn och vuxna och är en del av det pågående arbetet med vattennära mötesplatser utmed Lagan. I samband med detta gör vi även iordning ängsmark som ska gynna insekter i området. 
 • Kortare handläggningstider med digitaliserat arbetssätt

  Från och med våren 2019 arbetar miljöhandläggarna på miljö- och byggförvaltningen med tillsynskort. Ett arbetssätt som har lett till förkortade handläggningstider och tydligare kommunikation.
 • Miljötips mars – minska matsvinnet!

  Ofantliga mängder mat slängs varje år helt i onödan. Matsvinnet är en tråkig miljöbov som alla kan hjälpas åt att minska.Denna månad ger vi dig små tips om vad du kan göra för att minska matsvinnet där hemma.
 • Vaggeryds kommun minskar matsvinnet!

  I Sverige uppgår matsvinnet till ca 19 kg mat och 26 kg dryck per person och år. Sammanlagt blir detta enorma mängder fullt ätbar mat som av olika anledningar hamnar i sopkorgen. Att slänga mat kostar pengar och belastar jordens resurser.
 • Dags att anmäla sig till Vi Håller Rent!

  Vaggeryds kommun deltar årligen i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Genom att plocka skräp ser du inte bara skräpet på ett nytt sätt, du visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.
 • Miljötips februari – välj rätt fisk till maten!

  Vad vi äter har stor påverkan på miljön och att välja hållbara råvaror är viktigt för att vi även i framtiden ska kunna äta gott och kunna mätta hela jordens befolkning. Som konsument kan du bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell