Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-04-17 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-04-17

Logotyp Lokala Naturvårdssatsningen

Statligt stöd till Natur- och kulturled Skillingaryd

Vaggeryds kommun har tillsammans med Götaströms golfklubb, Vaggeryds hembygdsråd, Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen tilldelats statligt stöd på 270 000 kr efter beslut av länsstyrelsen för LONA-projektet (Lokal Naturvårdssatsning) Natur- och kulturled Skillingaryd.

Kultur- och fritidsförvaltningen är projektägare. Pengarna kommer att fördelas över fyra år och kräver också lika stor insats av kommunen och föreningarna.

Natur- och kulturled Skillingaryd handlar om att tillgängliggöra och lyfta naturvärden söder och väster om Fågelforsdammen. Detta är ett vackert natur- och kreationsområde som har stor potential.

Tack vare att eldsjälen inom kommunens historia- och kulturliv, Ola Hugosson, tog kontakt med kommunens tidigare miljöstrateg försommaren 2015 som tankarna väcktes kring om att utveckla området också informera om områdets historia på det sätt som Hembygdsrådet gjort i det som kallas Ekomuseum Vaggeryd.

Redan 1993 när golfbanan anlades fanns det planer för områdets utveckling. Det finns också ett servitutsavtal från 1994 som gäller området vid golfbanan, den norra delen av det aktuella området.

Detta är ett äkta samverkansprojekt mellan föreningar och olika delar inom kommunen ger bra förutsättningar för ett långsiktigt lyckat resultat och en skötsel som kan fungera, säger Göran Svensson, chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kennet Adolfsson, Götaströms Golfklubb, berättar att golfklubben under lång tid försökt få gehör hos kommunen om att göra något åt området eftersom det finns goda möjligheter att utveckla det och göra det till ett besöksmål som även blir ett värde för besökare på golfklubben.

Jag har stora förväntningar på detta projekt och är glad över att det äntligen händer något, säger Kennet.

Projektansökan innehåller fyra delar:

  1. Kunskapsuppbyggnad med inventering.
  2. Vård och förvaltning med skötselåtgärder.
  3. Information, folkbildning och kommunikation
  4. Framtagande av underlag – skötselplan för del långsiktiga skötseln.

Under 2016 kommer arbetet med inventeringen att påbörjas.

Karta över området öster om Skillingaryd

Karta över området runt fågelforsdammen i Skillingaryd
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-04-17

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision