Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2016-05-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2016-05-12

Flygbild över området vid Hjortsjön

Principbeslut om exploatering vid Östra Strand i Vaggeryd

Vid sammanträdet med kommunstyrelsen den 11 maj behandlades frågan om att möjliggöra för bostadsbyggande på norra delen av Hjortsjöns östra strand.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med förslaget. Därefter kan kommunstyrelsen ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. I beslutet föreslås också att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för området.

Området

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till avgränsning av exploatering vid Östra Strand grundat på gräns för den yttre skyddszonen för Vaggeryds tätorts vattentäkt.

Området omfattar ca 20 ha varav exploateringsbar yta är ca 13 ha med hänsyn tagen till skyddsavstånd till strand samt till vägområdet. Beroende på vilken exploateringsgrad som väljs så kan området innefatta ca 300 lägenheter bestående av hyreslägenheter, bostadsrätter och småhus i form av friliggande hus och grupphus.

Karta, exploateringsområdet Östra strand
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2016-05-12

Sidansvarig:

Alija Bucuk