Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Hage

Detaljplan för del av Södra Park 1:2, Götarps Hage, Vaggeryds tätort

I utkanten av södra delen av Vaggeryd, mellan bostadsområdet Södra Park och och Skillingaryds skjutfält finns ett kommunägt markområde som idag är en öppen betes/hag/åkermark. Väster och söder om detta område finns ett småskuret och mycket vackert ängs- och hagmarksområde. Norr om markområdet finns lagan.

Den här detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt bostadsområde i Vaggeryds tätort. Nära naturen och nära centrum och befintliga kommunikationer.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2015-05-27 att upprätta detaljplan för rubricerat område.

Samråd

Detaljplanen är ute för samråd 2016-05-30 t.o.m. 2016-06-24. Ett samrådsmöte kommer hållas onsdagen den 15 juni kl. 18:00 i Folkets hus i Vaggeryd.

Anmälan sker till miljö- och byggförvaltningen:

telefon: 0370-67 81 53 eller 0370-67 81 27

E-post: miljobygg@vaggeryd.se.

Senast 10 juni vill vi ha er anmälan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision