Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-10-24 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-10-24

Detaljplan för Räven 8.

Ny detaljplan för Räven 8, Skillingaryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder på fastigheten Räven 8 m.fl. Detaljplanen ska pröva lämpligheten med att ändra markanvändningen från småindustri till bostäder.

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2017-10-13 t.o.m. 2017-11-13. Ett informationsmöte kommer att hållas den 26 oktober kl. 18:00 i Sessionssalen i Skillingehus, Skillingaryd. Du anmäler dig via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se eller telefon
0370-67 80 00, senast den 24 oktober.

Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), på kanslienheten, kommunkontoret i Skillingaryd samt längre ned på sidan.

Yttranden om förslaget ska skickas skriftligen till kanslienheten senast den 13 november 2017. Glöm inte att ange kontaktuppgifter (namn och adress) samt vilken detaljplan du yttrar dig om (fastighetsförteckningen på detaljplanen). Du kan skicka yttrandet via e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kanslienheten, Vaggeryds kommun, box 43, 568 21 Skillingaryd. Vid frågor, vänligen kontakta planarkitekt via växeln på 0370-67 80 00.

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Räven 8 m.fl..pdf 593.5 kB 2017-10-11 13.43
Fastighetsförteckning Räven 8 m.fl.pdf 130.4 kB 2017-10-11 13.49
Planbeskrivning Räven 8.pdf 1.4 MB 2017-10-12 14.21
Behovsbedömning Räven 8.pdf 113 kB 2017-10-12 14.21
Bullerutredning Kv Räven Skillingaryd 2017-06-09.pdf 1.2 MB 2017-10-12 14.22
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-10-24

Sidansvarig:

Hanna Grönlund