Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-10-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-10-23

Detaljplan för del av Stödstorp och del av Bratteborg.

Ny detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett utvidgat verksamhetsområde i utkanten av Vaggeryd. Området ansluter till befintligt verksamhetsområde och är placerat lättillgängligt utmed E4-an. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Detaljplanen är ute för samråd från 23/10-17/11.

Informationsmöte

Ett informationsmöte kommer att hållas den 15 november kl. 18:00 i Sessionssalen i Skillingehus, Skillingaryd. Du anmäler dig via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se
eller telefon 0370-67 80 00, senast den 13 november

Yttranden om förslaget ska skickas skriftligen till kanslienheten senast den 17 november 2017. Glöm inte att ange kontaktuppgifter (namn och adress) samt vilken detaljplan du yttrar dig om (fastighetsförteckningen på detaljplanen). Du kan skicka yttrandet via e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post till: Kanslienheten, Vaggeryds kommun, box 43, 568 21 Skillingaryd. Vid frågor, vänligen kontakta planarkitekt via kommunens växeln på 0370-67 80 00.

Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga på biblioteket i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), på kanslienheten, kommunkontoret i Skillingaryd samt:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Framsida.jpg 1.8 MB 2018-03-07 16.00
plankarta.pdf 1.4 MB 2018-03-08 13.55
Granskningshandling Detaljplan för del av Stödstorp och del av Bratteborg.pdf 1.8 MB 2018-03-08 13.55
Granskningsutlåtande.pdf 272.8 kB 2018-05-22 10.37
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-10-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision